به نام قدرت مطلق الله
روز سه‌شنبه مورخه 96/06/28 جلسه چهارم   از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران كنگره ۶۰ منطقه خمینی‌شهر شعبه امین گلی؛ با استادی ایجنت محترم مسافر آقا امیر حسین ، نگهبانی مسافر حسن  و دبیری مسافر قدرت  

و با دستور جلسه «هفته ایجنت واسیستان و مرزبان (جشن  ) " رأس ساعت 17 شروع بکار نمود.

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/seshanbe960628/IMG_8563.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8618.JPG

 بزرگ ترین تشکر به غیر از زبانی و پاکت دادن در موعد مقرر باید از این عزیزان حرف شنوی داشت و بدون چون و چرا دستور ات آنان را اجرا کنیم، حتی نمی توان تصور کرد که یک لحظه مرزبانان حضور نداشته باشند چه هرج و مرج  ایجاد می شود، هر کسی زودتر می آمد رئیس محسوب می شد وکنگره  از نظام خود خارج می شد.


http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/seshanbe960628/IMG_8567.JPG
استاد فرمودند :
همین طور که در کشور قوای سه گانه داریم در کنگره هم به همین صورت است. 
و کنگره دیدبانان و آقای مهندس در اصل قوه مقننه می باشند، و قوانین را وضع می کنند. و پیامد های آن را دیده بانی می کنند و تغییرات در ان ایجاد می کنند. 
و این قوانین توسط ایجنت دریافت می شود؛ و توسط مرزبانان اجرا می شود. 
در کنگره دو گروه به موازات همدیگه در حال حرکت هستند یکی گروه همسفر ان و یکی گروه مسافرین و این دو گروه هم مجزا هستند و هم به همدیگر هستند؛ مثل عقربه های ساعت هم مجزا هستند و هم یک هدف را دنبال می کنند. 

و در قسمت خانواده به کسی که قسمت خانواده را هدایت می کند اسیستان می گویند. و معنی اش :دستیار دیدبان خانواده و همسفران که دستیار خانم آنی هستند. 
و در کنگره از اصطلاحات جنگی استفاده شده است مثل؛ 
لژیون، مرزبان و دیدبان و دلیلش این است که اعتیاد یک مصرف کننده را می برد به جنگ اهریمن و خارج شدن از آن جنگ تمام عیار با اهریمن است. 
http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/seshanbe960628/IMG_8615.JPG
همین طور که می دانیم مرزبانی یعنی راه رفتن بر روی گداخته آتش و ما به جای خدمت باید آن را با انجام وظیفه جابه جا کنیم. و به صرف انجام وظیفه کسی نمی تواند گداخته اتش را تحمل کند و چیزی که نیاز است عشق است، و آن کسی که عاشق باشد در این مسیر پا می گذارد. و کسی که عشق بلا عوض دارد در این مسیر قرار می گیرد. 
فعال ترین افراد در کنگره مرزبانان محترم هستند؛  زود تر از همه عزیزان می آیند و آخر همه می روند. 
در اصل می توانیم بگو ئیم همه کاره کنگره مرزبانان هستند. 
ایجنت رابطی است بین دیدبانان و مرزبانان تا قوانین به خوبی اجرا شود. و بابت هماهنگی خارج از شعبه و دیدبانان مسولیت با ایجنت می باشد. 
و ایجنت قرار نیست همیشه در شعبه باشد و می تواند هفته یک بار به شعبه سر بزند؛ ولی مرزبانان همیشه در کنگره حضور دارند. 
و بزرگ ترین تشکر به غیر از زبانی و پاکت دادن در موعد مقرر باید از این عزیزان حرف شنوی داشته باشد. و بدونه چون و چرا دستور ات آنان را اجرا کنیم. و حتی نمی توان تصور کرد که یک لحظه مرزبانان حضور نداشته باشند چه هرج و مرج  ایجاد می شود. و هر کسی زودتر می آمد رییس محسوب می شد وکنگره  از نظام خود خارج می شد.
و در کنگره مرزبانان برای انجام هر کاری مجبور به توضیح دادن به دیگران نیستند. زیرا اگر بخواهند برای همه توضیح بدهند حقیقتا به هیچ کار دیگه نمی رسند. و از مرزبانان توضیح نخواهید زیرا کسی که توضیح می خواهد در ان جایگاه قرار ندارد. 
http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/seshanbe960628/IMG_8616.JPG
وظایف مرزبانان به تفکیک :
آقا مهدی نگهبان مرزبانان هستند و مسئولیت تازه واردین را هم دارند، و نگهبان خدمت هستند، مسئول جلسه نگهبانان و دبیران هستند و مسئول صوتی هم هستند. 
علی آقا شادکام مسئول کارهای عمرانی و تاسیسات و مرزبان ایمنی هم هستند و مسئول انبار و آبدار خانه هم هستند و مسئول OT هم هستند. 
علی آقا بوزری مسئول سایت و نشریات هستند و امتحانات هستند. 
آقا مجید صفری مسئول مالی و کمیته انظباطی هم هستند. 

اقای علیرضا حیدر مرزبان ورزش و مسائل اداری و نوشتاری و مسئول تولدها نیز می باشند. 
وظایف مرزبانان دوره ای است یعنی هر چند ماهی وظایف تغییر می کند. 
مرزبان کشیش بالاترین وظیفه را دارد در جلسات و همه موضوعات و هر مسئله که به آن روز مربوط می شو د با مرزبان کشیک می باشد. 

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8575.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8578.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8580.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8582.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8584.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8587.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8593.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8595.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8598.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8602.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8603.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8606.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8607.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8608.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8611.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8618.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8627.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8630.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8635.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8637.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8650.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8656.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8660.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8663.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8664.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8665.JPG

http://up.c60.ir/repository/8291/hesam%20davari/jashn%20marzbani96/IMG_8669.JPG

نویسنده مسافر :حسن 
عکاس :مسافر حسام

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، سه شنبه،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
زهره همسفر دوشنبه 3 مهر 1396 09:16
جایگاه نگهبانی راخدمت مسافرم حسن آقاتبریک عرض میکنم وازراهنمای مسافرم آقاامیرحسین تشکرمیکنم
مسافر امیر اکادمی جمعه 31 شهریور 1396 22:29
حسن جان تبریک جایگاه نگهبانی و تشکر از راهنمای خوبت آقای امیر حسین ساسانی

حسن کدخدای جمعه 31 شهریور 1396 20:27
خدا قوت خدمت استاد جلسه آقا امیر حسین راهنمای خوبم و تشکر از دبیر محترم
تبریک عرض میکنم خدمت آقا امیر حسین هفته ایجنت و تبریک به مرزبانان محترم

تشکر از نویسنده و عکاس محترم

حسن کدخدای جمعه 31 شهریور 1396 20:27
خدا قوت خدمت استاد جلسه آقا امیر حسین راهنمای خوبم و تشکر از دبیر محترم
تبریک عرض میکنم خدمت آقا امیر حسین هفته ایجنت و تبریک به مرزبانان محترم

تشکر از نویسنده و عکاس محترم

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات