دلنوشته یک مسافر
دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 07:26 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )

 دلنوشته

"به قلم مسافر: علی "

Related image

آنانکه مجذوب رحمت قدرت مطلق می شوند به ارتقاء می رسند ،آنانی که فقط به سورچرانی مشغولند نصیبی ندارند،می فهمی که چه می گویم ، چهارپایانی که به دنبال پاهای اضافی می گردند تا خود را محکم در زمین نگه دارند .اما نمی دانند که بدون دست و پا سر بر سجده الله بسیار آسان است.


بلاخره پس از چهارده ماه دوره مرزبانی در نمایندگی امین گلی؛ ماه گذشته در  انتخابات مرزبانی با رای اعضاء، گروه جدیدی وارد عرصه شدند؛ خوشا به حال آنان !

از نظر چارت سازمانی و روش ساختاری، واقعا این سیستم بر اساس شیوه و الگوی مهندسی طراحی و بنیادین شده است که نسبت به سایر مراکز، سازمان ها وانجی یوها قابل تحسین و تمجید است ؛ و مطمئنا می تواند قابلیت آن را هم داشته باشد تا دیگر سازمان ها و مراکز مشابه به آن از این ویژگی و متد طراحی شده بهره برداری و یا به نوعی تبعیت نمایند .

(از اسب پیاده شدن ،همان قدر مهم است که بخواهی سوار شوی)

روز اولی که به من پیشنهاد مرزبانی داده شد را به یاد دارم که با سختی و تحمل پذیرفتم. تا قبل از آن روز هر مسئولیتی را بدون چون و چرا و با جان و دل می پذیرفتم اما در رابطه با حیطه و وظائف مرزبانی و مسئولیت آن، بنده معتقد بودم لیاقت آن را ندارم و خودم را در آن جایگاه نمی دیدم تا بخواهم در آن قالب قرار بگیرم؛  بهر صورت این توفیق حاصل شدو بنده نیز فرصت را غنیمت و محترم شمردم و پیشنهاد مرزبانی را در نمایندگی پذیرفتم تا بتوانم بدین طریق هم خدمتگزار قابلی بشوم و هم علاوه بر آن ذره ای زکات رهائی خویش را، به این طریق اهداء نمایم.

دیگران کاشتند، ما خوردیم و ما می کاریم تا دیگران  بخورند.

بله این همان پیام و جمله زیبائی بود که بارها و بارها  در جلسات رسمی و غیر رسمی درکنگره عنوان و مکررا تکرار می شد و بنده هم آن را ملکه ذهن و جزء باورهای خویش ساخته و در وجودم نهادینه کردم و پس از آن عزمم را جزم نمودم تا تمام وقت و انرژی ام را صرف مسائل اجرائی کنگره بنمایم و همواره بر این نیت بودم تا نمایندگی ما از نظر کیفیتی؛ پرورش استاد ،و رهائی ها و همینطور مراودات و هماهنگی با مراکز مشابه آن،ارتقایابد

در رابطه با نمایندگی سعی سعی کردم تا محیطی امن وآرام برای مسافران فراهم نمایم و این از خواستگاه های اولیه و مهم بنده و دیگرمرزبانان بود  و همواره معتقد بودم وهستم که یک خدمتگزار واقعی؛ باید به صورت معقول و دلسوزانه به مسائل و موضوعات بنگرد، نه به فرض تکلیف و یا وظیفه ای تحمیلی! وهمواره معتقد به آن هستم که مهمترین اهداف کنگره پرورش استاد است ولذا این عمل ها به شخص نیست هر کسی باید داشته های خود را به دیگران هم منتقل نماید.

(تجربیات دیگران در قالب آموزش در اختیار ماست و این هدیه آنان است به ما)

همواره سعی نمودم در مدت زمانی که به عنوان یک مرزبان انجام وظائف می نمایم خوب به نصایح و راهنمایی های ایجنت محترم،  دقت، توجه و عمل نمایم. در واقع هیچ وقت به یاد ندارم تا به آن روزها در مورد مسئله ای بنده را مواخذه و یا مورد سرزنش خویش قرار داده باشند فقط در مواقع بخصوص که مسئله ای را در واقع بنده فراموش می کردم که آن هم به واسطه نداشتن تجربه وبه ندرت هم پیش می آمد از دید او پنهان هم  نبوده ومرا با توصیه هایش راهنمائی می کردند.

صحبت های جناب مهندس در رابطه با موضوع مرزبانان  را دقیقا به خاطر دارم و سعی نمودم همواره ملکه ذهنم قرار بدهم. ازجمله مطالب ایشان در رابطه با مرزبانی! مرزبان یعنی مدیر، وآن یک فرصت است تا بتوانیم آن را در جامعه ،خانواده و ... در مسائل و موضوعات مدیریت نمائیم و بدین طریق بتوانیم یک مدیر قابل برای خانواده و یا جامعه خود باشیم.

بنده هم پس از  درس از آموزه ها و آموخته هایم، همواره بر این قاعده و اصول معتقد بودم که مرزبانی یک فرصت است نه یک قدرت اگر آن را به دیده و چشم فرصت بنگریم ، آن گاه خواهیم توانست مسائل و موضوعات زیادی را در رابطه با اصل (آموزش پذیری) فرا بگیریم و هم می توانیم خدمتگزاری باشیم که در نهایت همه برای حال خوش خودمان است.

........برای همین است که در کنگره می گویند هر کس خدمت کند حالش خوب می شود. خدمت داوطلبانه یعنی تغییر جایگاه ،حتی اگر جارو کردن و شستن زمین باشد ،چون دیگران برای او ارزش قائل می شوند، زیرا او داوطلبانه خدمت می کند.

سعی کردم طبق قوانین تازه واردین که گفته می شود در هر لباس وشخصیت و مقامی که هستی باید با افکار عریان از درب کنگره وارد شوی آن هم به صورت مبتدی؛ من هم با تبعیت از همان اصول و قوانین، زمانی که در بین اعضاء در کنگره بودم در قالب مرزبانی ، انجام وظیفه می نمودم، و  در بیرون از کنگره در خانواده، شرکت وجامعه همان آدم معمولی با همان زبان و رفتار و کردار قرار داشته باشم که باید باشم؛ با این تفاوت که! تمامی مثلث های علمی ، کاربردی کنگره را در بیرون هم اعمال نمایم. و باور دارم که می شود و این آموزش ها فقط به صرف داخل کنگره نیست.

  امروز پس از چند مدت تصمیم گرفتم تا اهدافم را مجددا باز شماری نمایم تا از این پس با توجه به تجارب و آموزش هائی که در کنگره فرا گرفتم بتوانم مرزبان و یا مدیر خوبی برای خانواده ام باشم چرا که احساس می نمایم مدتهاست از خانواده ام دور بوده ام، می خواهم همسری نمایم برای همسرم و پدری باشم برای آناهیتا و رها کوچولویم که مدتهاست  بواسطه مشغله های کاری ام طعم محبت و مهر پدری را مطمئنا آن طور که باید و شاید نچشیده اند.

نا گفته نماند که دراواخر دوره مرزبانی در خدمت ایجنت جدید شعبه آقا نادر بودم که در همین جا از زحمات بی دریغ ایشان صمیمانه کمال تشکر و سپاس را دارم.همچنین از ایجنت دوره قبل آقاامیرحسین برادران خوبم آقا مهدی ،علی آقا ، آقا مجید و آقا علیرضا بخاطر آموزشهایی که در طول این دوره از آنها گرفتم صمیمانه سپاسگذارم.

و اما دوستان عزیزم حسن آقا،مجید آقا،حمید آقا، آقا اسدالله وآقا مجید،که به جایگاه مرزبانی رسیده اید:

...شما در این مقوله ،قالبی خواهید بود که با آن خشت از گل نمی سازند.بلکه قالبی خواهید شد که با آن در صنعت، قالب فلز های محکمی را پی ریزی می نمایند پس باید به قالب در حال ساخته شدن توجه بسیاری معطوف بدارید که قالب معیوبی نباشد و این در آینده و هدف های شما باقی خواهد ماند.

آنان! مثال همان خمیر مایعی بودند که با دستان خویش و به کمک دیگران قالب جسمشان را بر اساس قالب های فولاد ساخته شده اند و پرورش یافته اند و مطمئنا همان چیزی خواهند شد که باید بشوند نه به دنبال نامی هستند و نه مطرح بودن ،آنان وظائف و مسئولیت خود را بر پایه و محور همان مفهوم واقعی خدمتگزار واقعی (بر مبنای معرفت ،عمل سالم ،عدالت) اجراء می نمایند و به قول  یکی ازبزرگان:

ما برای کسی که بذری کاشته ارج بی دریغ داریم اگر هیچ کس نداند خداوندگار عالم میداند و رنج دست.

این عزیزان آموخته ها و آموزش های خود را بر همین اساس و اصول در قالب مرکب مرزبانی ادا خواهند نمود ،ومن به نوبه خویش و سایربرادرانم در مرزبانی دوره قبل به آنان تبریک وشادباش می گویم و امیدوارم همینطور این چرخه های خدمت، و نقش خدمتگزاران واقعی در تکامل آن پایدار و ادامه دار باشد.

تو همیشه باید ظرفیت و پذیرش خودت را بالا ببری و قابلیت جذب کلمات را داشته باشی و برای این منظور،باید یک خدمتگزار واقعی باشی و خدمتگزار واقعی نمی تواند وقتش را صرف مسائل بی اهمیت و یا صرف خوشگزرانی و یا ضد ارزش ها بنماید؛ و برای دوری از ضد ارزش ها شما بایستی خود را پرورش بدهید! (پالایش یا تزکیه نفس)........

با آرزوی بهروزی وموفقیت برای همه خدمتگزاران عزیز به خصوص مرزبانان دوره جدید.

نویسنده:علی بوذری

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دل نوشته ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
دوشنبه 11 شهریور 1398 09:27
سلام علی آقا خدا قوت به شما بده که واقعا از صمیم دل در شعبه خدمت میکنی .بسیار عالی و آموزنده بود. متشکرم
مسافر شکرالله جمعه 4 آبان 1397 23:25
درود بر علی عزیز خدمت گزار فعال کنگره 60
مسافر عباس فاتح پور لژیون آقانادر چهارشنبه 2 آبان 1397 13:27
سلام وخداقوت خدمت علی آقا بسیارعالی بود
سه شنبه 1 آبان 1397 22:18
آفرین به شما و عمل سالم شما
با
آرزوی توفیق روزافزون
حسن کدخدایی سه شنبه 1 آبان 1397 20:14
خدا قوت به نویسنده محترم آقای بوذری
مرتضی ج دوشنبه 30 مهر 1397 22:25
سلام وخداقوت خدمت علی اقا که همیشه برای ما الگو هستند
همسفر لیلانصر دوشنبه 30 مهر 1397 22:08
خدا قوت خدمت علی آقا بسیار زیبا و تاثیر گزار بود. از اینکه تجربیاتتان را در اختیار دیگران قرار دادید سپاسگزارم.
از خدماتی که انجام دادید واقعا سپاسگزارم انشالله که شال کمک راهنمایی را دریافت کنید.
فاطمه همسفر محمد دوشنبه 30 مهر 1397 20:51
خداقوت
بسیار زیبا بود
ان شاالله همیشه در مسیر خدمت به دیگران قدم بر دارید
فاطمه همسفر محمد دوشنبه 30 مهر 1397 20:51
خداقوت
بسیار زیبا بود
ان شاالله همیشه در مسیر خدمت به دیگران قدم بر دارید
مسافر مصطفی عسگری دوشنبه 30 مهر 1397 16:05
خداقوت به علی اقا بابت چهارده ماه مرزبانی
دل نوشته زیبایی بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات