کارگاه آموزشی مجازی (وادی دهم)
یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 07:53 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )
درباب دستور جلسه هفتگی
وادی دهم وتاثیر آن روی من


این موضوع باعث شده انسان نافرمانی کند واز هدف اصلی باز بماند وزندگی این انسان اشرف مخلوق تبدیل شود به یک زندگی صرفا زیستی واینکه بخورد وبیاشامد و  خور خواب را پیشه کند و تنها از یک زندگی زیستی برخوردار باشدوفراموش کند فرمانی را که به خاطر آن فرمان قدم به هستی گذاشته وبه بوته فراموشی بسپارد پیمان را ...

در ادامه مطلب بخوانید ...
 بشر امروز بعضاً به سمت لذات مادی و دنیوی و شهوت گرایی در حال پیشروی است و این موضوع باعث شده انسان نافرمانی کند و از هدف اصلی بازبماند وزندگی این انسان اشرف مخلوق تبدیل شود به یک زندگی صرفاً زیستی و اینکه بخورد و بیاشامد و  خور خواب را پیشه کند و تنها از یک زندگی زیستی برخوردار باشد و فراموش کند فرمانی را که به خاطر آن فرمان قدم به هستی گذاشته و به بوته فراموشی بسپارد پیمان را.

و خود را درگیر مادیات و سورچرانی ساخته و این روند ادامه خواهد داشت مگر آن‌که نوری بر زندگی تاریک او بتابد و بیابد راه را، اما لازمه تابش نور خواستن است و گام برداشتن در مسیر صراط مستقیم که شروعش با تزکیه و پالایش، تفکر سالم و انجام عمل سالم است.

انسان می‌تواند به‌واسطه داشتن اختیار از اوج نورانیت و به‌واسطه انجام اعمال ضد ارزشی به قعر ظلمت و تباهی وارد شود و همچنین از قعر ظلمات و به‌واسطه انجام عمل سالم به پادشاهی نورانیت و ارتقاء برسد و به همین علت است که صفت گذشته نمی‌تواند در انسان صادق باشد چون جاری است .

این‌یک قانون است و گویی این قانون همچون شمشیری است دو لبه یعنی هم فراز است و هم نشیب، هم مرگ است و هم زندگی، هم هشدار می‌دهد و هم امید به زندگی، هم صعود است و هم سقوط و این چیزی جز عظمت و رحمت خداوند نیست و نشانه اختیار در انسان مصداق بارز این قانون است.

در یک‌کلام این وادی و یا قانون، هم لطف و بخشندگی خداوند را در مسیر زندگی انسان به نمایش می‌گذارد و هم تعیین سرنوشت و تعیین خطوط اختیار را به بهترین حالت ممکن به دست انسان می‌سپارد تا خود تعین کن مسیر راه را هرگونه که مایل است تا بفهماند که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است.

لیکن انسانی که نخواهد در جهت مثبت تغییر کند، انسانی که نخواهد تبدیل شود ترخیص نخواهد شد و از جایی که انشعاب یافته است فاصله بسیاری خواهد داشت.

آنچه می‌تواند ما را با این جهان و سایر ساختارها و جهان‌ها آشنا سازد، سه مؤلفه نور، صوت و حس است که افق روشنی از هستی و نیستی برایمان آشکار می‌سازد و نقش بسیار کلیدی به عهده‌دارند تا جایی که بدون این سه مؤلفه، هستی و نیستی هیچ مفهومی نخواهد داشت.

نور چیست؟ صوت کدام است؟ جنس حس از چیست؟ پی بردن به آن گنجینه بزرگی است که در وجود هر یک از ما بدون استثناء نهفته است و خود از آن بی‌خبریم و پی بردن به آن تمنای دل می‌خواهد.

اما نور چیست؟ نور در هستی فرمان می‌دهد در این جهان و تمامی جهان‌های آفرینش تا جایی که در کلام‌الله آمده است خداوند نور آسمان‌ها و زمین است پس فرمان به‌واسطه نور در هستی صورت می‌پذیرد.

نور پدیده‌ای است که چیزی واضح‌تر از آن نیست که بتوان ادراک کرد. وقتی انسان به مرکز نور نزدیک می‌شود، قدرت حضور و همچنین دامنه علم او افزایش می‌یابد، با چنین توصیف مختصر از نور باید گفت: ای گم‌گشته‌ای که از ذات خود دور شده و شهر وجودی خویش را ظلمانی نموده‌ای، زندگی، آغازی دوباره را به تو لبخند می‌زند و هر بار طلوع خورشید این نوید را می‌دهد که پایان شبه سیه سفید است و این فرمان را صادر می‌کند که ای از خود رمیده و ای از شهر گریخته به شهر یا جسمت برگرد؛ که زندگی دوباره آغاز گردیده.

صوت چیست؟ صوت مانند اداره مخابرات اطلاعات را در سطح کره زمین و همین‌طور ارتباط بین کلیه جهان‌های آفرینش را به یکدیگر منتقل می‌کند و باید گفت یکی از بزرگ‌ترین پیام‌آوران راز و رمز طبیعت صوت است، اصوات نقش اساسی و تعیین‌کننده اشیاءِ عالم هستند، از ارتعاش منظم و هماهنگ اصوات  ، موسیقی دل‌نشین زندگی شکل می‌گیرد و  صدای دل‌نشین موسیقی، ذرات وجودی آدمی را به ذوق وا‌می‌دارد و اندیشه‌اش را به پرواز.

 صوت نیز مانند نور شدت و ضعف دارد وقتی در اوج است از جوانی برخوردار است و  وقتی ضعیف می‌شود پیری آن افزون می‌گردد. گفته می‌شود صوتی موجب پدید آمدن هسته اولیه عالم شده است که نتیجه واقعی یک عمل انفجاری بوده است. صوت به همان اندازه که سازنده است می‌تواند ویرانگر هم باشد و این نیز از حکمت‌های پروردگار ماست.

حس: حس مانند خداوند است و در تمامی هستی و نیستی موجود و روئیت ناپذیر اما با همنام خودش قابل‌جذب است و یکی از قوای ادراکی در انسان حس است. جایگاه آن در صور پنهان آدمی و قابل‌رؤیت نیست، از برترین هدیه خداوند به انسان عقل است که با نیروی حس شروع بکار می‌نماید.

حس خود عاملی است که میان ما و سایر موجودات ارتباط برقرار کرده و پیام‌های دریافتی همانند نور و صوت را انتشار می‌دهد. درواقع نقش یک گیرنده و فرستنده را ایفا می‌کند .

ما دارای پنج حس ظاهر هستیم که مطابق آن در صور پنهان وجود دارد. مرز مشترکی بین این دو حس یعنی حس ظاهر و باطن وجود دارد که حس مشترک نامیده می‌شود . هراندازه حس، پاک و بی‌آلایش باشد حس باطن فعّال شده و دریافت می‌کند آنچه را که دیگران نتوانند. جان آدمی را بیدار می‌کند و با او به سخن می‌آید عقل و احساس باهم درمی‌آمیزند و به مرتبه‌ای والاتر پر می‌کشند.

دغدغه او دیگر جهان مادی نیست مسئله او جاودانگی و بی‌کرانگی است، راز هستی است، شور است و مستی و با عشقی ژرف به دنبال رمز و راز معنای انسان است. باری، آن بالا راهی است به سفینه فرزانگی، در آن سفینه می‌توان کسی را جُست که آرزوی یافتنش راداری.

دل آدمی که مقر حس است وقتی به‌سوی فطرت خود درحرکت است جمال معشوق چراغ راه او شده و رهیده می‌شود از هر آنچه غیر اوست. پس باید گفت، به آنچه علاقه‌ای ندارد در نداشتنش حسرتی، در داشتنش نگران از دست دادنش و درازدست رفتنش اندوهی پدید نمی‌آید و هراندازه به هدف خویش نزدیک می‌شود رقصان‌تر می‌رود.

درراه او، از هر چیز دیگر دست‌شسته و دیگر همه‌چیز برایش ناچیز است امّا با فریادی بلند و بغضی در گلو می‌گفت: ای تو که اشرف مخلوقات هستی پس چگونه است که از صفات الهی به ودیعه در تو هست امّا هیچ بهره‌ای از آن نمی‌بری و هر چه که تو را از او دور می‌سازد بکار می‌بندی و صفت والای انسانی تو تغییر کرده و آن‌چنان حس آلوده‌ات نیرومند گشته که در کنار دانشت، جهل سیاه لَمیده است.

نگون‌بختی تو از زمانی آغاز شد که از عظمت و زیبایی هستی گذشتی و خویش را با شواغل طبیعت درآمیختی. خودبینی و نفرت، کینه و حسادت، نیرنگ و فریب و... را توشه راه خود کردی، خبر نداری که چگونه خود را در میان چنگال‌های خوفناک خویش به بند کشیده‌ای و با دستانت هیمه جهنّم خود را فراهم نموده‌ای .

شاید دیری نخواهد گذشت تا اینکه ابزارهایی که به‌مانند نور و صوت که خداوند در وجود آدمی نهاده است به کمک او آمده و از سراشیبی مهیبی که در آن قرارگرفته نجات یابد. بد نیست بدانیم مؤلفه‌های یادشده در مراحل پائین خود بسیار ویرانگر و مخرب بوده که در فهم آدمی جای نمی‌گیرد.

 باید بگوییم در قالب القاء که هدف نیروهای بازدارنده هستند بی‌وقفه ادامه دارد و آنانی که از حس‌های منفی و بی‌کیفیتی برخوردارند موردحمله و هجوم چنین نیروهایی قرار خواهند گرفت و آن می‌شوند که هستند و صفات درونی خود را مانند زشتی و پلیدی انتشار می‌دهند. حال از خودمان می‌پرسیم چنین موجودی با مقام انسانی چقدر فاصله دارد؟ 

بدیهی است بسیار تا بسیار، امّا همان‌گونه که یاد شد انسان قادر است با عوض کردن جایگاه و تغییر صفت گذشته خویش، خود  را با صفات نیک درآمیزد و این امر مهم تحقّق نمی‌شود مگر با تزکیه و پاک‌سازی. اولین گام دستیابی به تفکر سالم است و در پی آن ایمان که تجلی نور خداوند در انسان است و به انسان اهداء می‌شود.

همچنان که از رحمت الهی برخوردار می‌شود و نور به او می‌تابد، عمل سالم آشکار می‌گردد و از ظهور عمل سالم، حس سالم بی‌پرده هویدا می‌شود و در این ره گذر عقل سالم با همه بزرگی و صلابت خود و همین‌طور با ذرات عالم که ناشی از وجود عشق سالم است در هستی و نیستی، راه بازیافتن گنج‌های درون و عظمت‌های نهفته در خویش را به جایگاه رفیع اصلی خود رهنمون می‌نماید .

در کنگره 60 پروسه درمان بیماری اعتیاد با چنین فرآیند عملی و نظریِ فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد. فرآیندی که مشمول مدّت زمان معیّن بوده و از تفکر سالم آغاز و با عشق سالم پایان‌یافته و به‌مقتضای خواسته‌های معقول خود، این چرخه بارها و بارها تکرار خواهد شد.

باشد که تمامی ما در این چرخه از حیات خویش با خودسازی و پیمودن مدارج کمال به‌جای خواسته‌های نامعقول که منجر به فرورفتن در سیاه‌چال‌های ساخته دست خود می‌گردد، به قله‌های بلند معنا صعود نمائی‌ام که نتیجه آن خودیابی و بازگشت به خویشتن است آنگاه است که فضای دل‌وجان که مملو از عشق گشته و طراوت و لطافت روحی و معنوی که مایه‌روشنی است در هست و نیست جاری می‌گردد.

 

با احترام؛ مسافر قلم‌فرسا

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی، کارگاه مجازی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
هم سفر اشرف راهنمای لژیون هفتم دوشنبه 20 خرداد 1398 09:30
خدا قوت خدمت آقا مهدی برکت خدمت های که انجام می دهید انشاالله در زندگی تان جاری باشد
همسفرزهرالژیون7 یکشنبه 19 خرداد 1398 23:56
خداقوت خدمت آقامهدی خیلی مطالبتون جامع ارزنده وآموزنده بود.وتشکرویژه بابت زحماتی که درسایت متقبل شدید.برکات زحماتتون درزندگیتان جاری باشد انشاءالله
همسفرزهرالژیون7 یکشنبه 19 خرداد 1398 23:50
خداقوت خدمت آقامهدی خیلی مطالبتون جامع ارزنده وآموزنده بود.وتشکرویژه بابت زحماتی که درسایت متقبل شدید.برکات زحماتتون درزندگیتان جاری باشد انشاءالله
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic