به نام خالق هستی، روز پنج شنبه98/6/28 یکمین جلسه از دور شانزدهم کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران شعبه امین گلی با نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر علی و استادی کمک راهنما مسافر نادر با دستور جلسه "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من "و همچنین سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی راس ساعت 17 آغاز بکار نمود. شخص مصرف کننده را نردبانی کرده بودند تا به خواسته های خودشان برسند.هر کجا نی زده شد به دنبال آن صدا رفتم وهر روز زخمی تر از قبل شدم . هیچ کس وهیچ چیز را قبول نداشتم فکر می کردم زندگی دیگر همین است و این جزیی از زندگی من است تا حدودی با خودم کنار آمده بودم.

 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....


سخنان استادمحترم:

 در ابتدا ازخداوند سپاسگزارم که توفیق داده است که در کنگره باشیم و نیز از آقای مهندس  و خانواده محترمشان سپاسگزاری می کنم که بستری فراهم شد که ما بیاییم و با کمال عشق و محبت در کنار همدیگر باشیم و از بودن و زندگی و ازهستی لذت ببریم.

 امروز دو دستور جلسه داریم دستور جلسه اول که وادی عشق ومحبت است ، وادی که اگر وادی های قبل را یاد نگرفته باشیم قطعا محبت کردن را به معنای واقعی بلد نیستیم . در انسان های خشن که شاید بزرگترین جنایات را مرتکب می شوند هم دارای عشق و محبت هستند ونیزدرختان  و حیوانات هم دارای عشق و محبت هستند ولی این عشق و محبت نیاز به یک درک وفهم دارد. درک وفهمی که هرکس به میزان شناخت خودش از عشق وهستی برداشت می کند ومست می شود و انرژی لازم را می گیرد.

 خداوند برای اینکه به انسان ثابت کند که من عاشق تو هستم تمام هستی وکائنات را برای انسان آفرید .اگر کوهها را میخ زمین قرار داد ودرختان را برای سرسبزی آفرید واگر میوه های متناوب در اختیار انسان قرار داد. فقط بخاطر این است که ثابت کند که ای انسان من تو رادوست دارم؛  واگر کارخانه جسم ما به خوبی واز ساعت دقیق تر کار می کند تا زمانی که ما دخالت نمی کنیم می خواهد ثابت کند که ای انسان تورا دوست دارم .

 این قدرتی که عاشق ماست ،ما درمقابل آن چکار کردایم؟ ما از خداوند نافرمانی می کنیم .خداوند فرمود : راه مستقیم ،راه معرفت و راه محبت است و  از شجره خبیثه دوری کن دروغ نگو ،مال مردم را نخور و ما برای قدر دانی از خداوند عکس عمل می کنیم .

 خداوند زبانی به ما داد که از حقیقت حرف بزنیم ونیز این همه دوست داشتن را دروجود ما قرار داده اما این زبان حرف ناحق می زند آیا گناهی از این بزرگتر وجود دارد . در پایان کتاب 60درجه می گوید: عشق به واقع خود خداوند است وخود خدا نورش به کائنات وهستی تابیده است و همه چیز خداوند است واگر ما همدیگر را می بینیم واگر از وجود همدیگر لذت می بریم واگر در کنار هم با محبت زندگی می کنیم همه از قدرت خداوند است .

 آیا در مقابل این همه محبت ناسپاس باید باشیم . پس ما هم خداوند را باید دوست داشته باشیم و قدرتی که بدون عقل و ایمان باشد .خود شیدایی مستان است.

  سپاسگزاری  این است که از بزرگترین هدیه داده شده که علم واراده خود خداوند است و  این علم توسط عقل به ما داده شده،  از این عقل استفاده کنیم؛  که همان رسیدن به علم خداوندی و عشق است .ولی آیا عقل بدون ایمان معنا دارد. ما باید به آنچه در کائنات است ایمان داشته باشیم تا ا بتوانیم در مورد  آن صحبت کنیم و اگر ایمان نداشته باشیم شکست می خوریم و آن ایمان لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شود و تنها با کسب معرفت، عدالت و عمل سالم است ؛ و هر چه قدر عمل سالم ،باشد  ایمان قوی تر و هر چه قدر ایمان قوی تر دسترسی به عقل و عشق خداوند بیشتر است 

     واما در مورد دستور جلسه دوم تولد سه سال رهایی راهنمای محترممسافر  مهدی  

مهدی هم چند سالی بیش با تخریب بسیار وارد کنگره شد . ابتدا در شعبه ی دیگر اصفهان یک سفر کوتاهی انجام داد ودر نهایت بخاطر آن ضعف  ایمان یا بستری که هنوز وقت آن فراهم نبود  نتوانستند از تاریکی خارج شوند. اما وقتی وارد لژیون من شدند، گفتند:

من قوی آمده ام تا درمان شوم .ایستاد پای همه مشکلات وسفر بسیار خوبی ر انجام داد و همسفر ایشان در در کنارش تلاش کردند . مشکلات ابتدایی داشتند و سفر بدون مشکل وجود ندارد؛ سفر،مملو از مشکل است و می خواهد به ما یاد دهد که مشکلاتمان را حل کنیم . مهدی و همسفرشان هم همین طور بودند که به کنگره آمدند همان موقع مشکلات کاری و مالی داشتند، ولی خدارا شکر راهنمایی های من را گوش کردند.در کنگره هر خدمتی به ایشان می شد می پذیرفتندو خدا را شکر وقتی رها شد برای رسیدن به جایگاه کمک راهنمایی تلاش کردند .

 یکی از سخت ترین پیام ها برای آقا مهدی این پیام بود.

متن پیام

  انجام راه درست و کامل انسان را به انوار الهی نزدیک می کند .انوار الهی چشم دل می گشاید تا به ثبات برسی ودر ثبات به مسائل دیگری دست یابی که در انتظار شماست.

این پیامی است که برای تک تک ما آمده است وما هر لحظه راه درست را بیشتر طی کنیم انوار الهی بیشتر به ما تابش می کندو همان طور که آقای مهندس دژکام وقتی خودش و همسرش در صراط مستقیم قرار گرفتند: استادان ایشان فرمودند : بیت شما هم شامل این انوار می شود. و این پیامی است که برای تک تک ما آمده است و انشاالاه با انوار الهی که در دل تک تک ما تابیده می شود بتوانیم هر روز پیشرفت کنیم و به تعالی برسیم .
سلام دوستان مهدی هستم مسافر:

با18 سال تخریب وارد کنگره شدم آخرین آنتی ایکس مصرفی، شیره و تریاک مدت 11ماه و 8 روز سفر کردم به روش DST، داروی OT

با راهنمای آقا نادر رهایی 3 سال

آرزوی مسافر مهدی:

من هم به رسم کنگره آرزوی اولم در دل خودم وآرزوی دومم احداث لژیون نجف آباد بودکه این آرزو را قبل از این که بخواهم مطرح کنم بر آورده شد و این را به همه بچه های کنگره تبریک میگویم وآرزوی سال اولم هم کمک راهنمایی بود قبل از اینکه تولدم شود که بر آورده شد و واقعا خداوند دوستم داشته ودارد وحالا آرزو میکنم که کسانی که در چرخه کنگره با عشق می خواهند خدمت کنند و دارند خدمت میکنند خداوند راه را برایشان هموار کند.
آرزوی همسفر خدیجه:امیدوارم همه تازه واردین وسفر اولی هابا قدم های استوار به رهایی برسند.

آرزوی  همسفر تینا: آرزو می کنم تمام باباهایی که میان کنگره به رهایی برسند.


سخنان کمک راهنما مسافر مهدی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر

.من هم جا دارد تشکر کنم اول  از خداوند بزرگ دوم از راهنمای عزیزم وسوم از هم سفران وکلیه عزیزانی که هستند واین بستر را فراهم کردندکه یک انسان با تخریب زیاد و خراب بتواند به درمان ورهایی برسد.

 به خاطرغرور جوانی و آن منیتی که داشتم این باور را داشتم که اعتیاد  برای من نیست زمانی که متوجه شدم که دیگر کار از کار گذشته بود ودیگر اهریمن زنجیر خودش را به گردنم انداخته بود وهر روز مرا بیشتر از روز قبل به دنبال خودش می برد.

 به جایی رسیدم که می خواستم برگردم واقعا دیدم که از قافله عقب مانده ام ؛ ولی نمی شد.در ۱۸ سالی که من مصرف کننده بودم ۸ سالش را به خواست خودم بود ولی ۱۰ سالش را به دنبال نکشیدن بودم هر جایی را که گفتند رفتم.

 در سی دی نی نوازان آقای مهندس  به زیبایی می فرمایند؛ و نی نوازانی بودند که نی را می نواختند ولی در نی آن ها همیشه پوشال بود همیشه برای خواسته های خودشان بود؛ هیچ گاه برای درمان ورهایی یک انسان نبود.

 شخص مصرف کننده را نردبانی کرده بودند تا به خواسته های خودشان برسند.هر کجا نی زده شد به دنبال آن صدا رفتم وهر روز زخمی تر از قبل شدم . هیچ کس وهیچ چیز را قبول نداشتم فکر می کردم زندگی دیگر همین است و این جزیی از زندگی من است تا حدودی با خودم کنار آمده بودم.امید به هیچ کس وهیچ چیز نداشتم در ادامه به جایی رسیدم که دوباره صدای نی آمد وبه کنگره راه پیدا کردم .

موقعی که آمدم این جا دیدم این صدای نی با صدای تمام نی هایی که شنیده بودم فرق می کرد.این صدا مرا ماندگار کرد ماندم اولین چیزی که گفتم ,گفتم می مانم که اگر روزی قرار به حلال کردن باشد حداقل خودم بتوانم خودم را حلال کنم بگویم این جا هم رفتم ولی نشد و پیش خودم ووجدان خودم راحت و آ رام باشم.ولی آمدم و خوب،  این صدای نی فرق می کرد صدای عشق بود شمشیر عشق بود که کاری بود.کمی دیر متوجه شدم ولی خوشبختانه متوجه شدم و حرکت کردم و به رهایی رسیدم.

.خیلی وقت ها به دوستان مصرف کننده خودم سر می زنم تا جایگاه قبلی خودم را یادم نرود.یادم نرود کی بودم واز کجا آمدم.این چاه اعتیاد چاهی هست که برای پریدن در آن یک حرکت و یک بار کشیدن کافی است زمانی که به ته چاه می رسی مسلما ضربه ای می خوری وهمه جای تو خرد وخمیر می شود ودیگر تاب وتوان نداری ونیاز به کمک داری. و اگر کمک ویاری عزیزان در آن لحظه وساعت نبود مسلما به این جایگاه دست پیدا نمی کردم.

سخنان کمک راهنمای محترم همسفر لیلا
خیلی خوشحالم و خدا را شاکر هستم که توانستم امروز در این جشن تولد زیبا شرکت کنم.
این تولد زیبا را به آقا مهدی و راهنمای گرامی ایشان آقا نادر تبریک می گویم و همچنین به خانم خدیجه و دو دخترشان تبریک می گویم.
نکته ای که همسفران در مشارکت های خود به آن اشاره کردند این بود که خانم خدیجه صبر زیادی داشتند و این موضوع در مورد ایشان واقعیت داشت چرا که من از شعبه کردگاری ایشان را می شناختم و شاهد حضورشان در جلسات بودم و چیزی که در وجودشان نمایان بود صبر و استقامت بود.
چند سالی گذشت تا این که من در شعبه امین گلی لژیون خود را راه اندازی کردم و خانم خدیجه در این شعبه جز اولین رهجوهای من بودند.‌ از لحظه ای که من با ایشان از نزدیک آشنا شدم چیزی که در وجودش احساس کردم عشق و ایمانی بود که به مسیر کنگره داشتند و عشقی که به مسافر خود داشتند. می توان گفت خانم خدیجه نماد عشق بود و با وجود تمام سختی ها که در سفر اول و هم سفر دوم داشتند ولی باز هم به حرکت خودشان ادامه دادند.
اگر امروزتولد ایشان با وادی چهاردهم هم زمان شده است به این دلیل است که به ما یاد دهد که عشق فقط به زیبایی های آن نیست . عشق گاهی درد است و گاهی درمان. گاهی وصل است و گاهی هجران. گاهی زخم های خیلی زیادی دارد و گاهی استقامت است. گاهی تحمل است و گاهی بودن در یک مسیر است. مسیری که در کنار کسی هستی که دوستش داری و می دانی که بیمار است. همانطور که مسافر خانم خدیجه گفتند از مصرفشان لذتی نمی بردند و به دنبال روش ترک مواد بودند و خدیجه عزیز قطعا این را احساس کرده بودند که با تمام عشق شان در کنار مسافرشان ماندند و برای من درس بزرگی داشت.
وقتی انسان در مسیر عشق هر چیزی را از دست می دهد یک روزی دوباره آنها را بدست می آورد. چون خداوند  باز گرداننده از دست رفته هاست. بنابراین وعده اش دروغ نیست اگر می گوید عاشق باش. باید بتوانی و حرکت کنی و با ایمانی که داری به مسیرت ادامه دهی تا به نتیجه برسی. این نکته یاداور شوم که لازم نیست خیلی به نتیجه فکر کنید بلکه شما عاشقانه تلاش خود را انجام دهید و ایمان خود را حفط کنید و نتیجه به دستان قدرت مطلق بسپارید.
امیدوارم خانم خدیجه را در جایگاه کمک راهنمایی ببینم چرا که تجربیات نابی دارند که برای همسفران بسیار مفید است.


سخنان همسفر خدیجه:
ابتدا خدای مهربان را شاکر هستم و از آقای مهندس و خانم آنی تشکر می کنم و همچنین از آقا نادر که در این راه ما را یاری  رسانند و خانم لیلای عزیز که چهارسال پا به پای من درس خوب بودن و انسانی زندگی کردن را به من یاد دادند  تشکر می کنم.
از مسافر عزیزم از صمیم قلب تشکر می کنم که از مسیر اشتباهی که به سمت ظلمت و تاریکی ها و دنیایی از حقارت بود با قدم هایی استوار برگشت و آرامش را برای من و خانواده و تمام نزدیکانم به ارمغان آورد.
بزرگترین آرامشی که به من هدیه کردند این بود که من نمی خواستم فرزند کوچکم متوجه اعتیاد پدرش شود و چیزی از دنیای اعتیاد و تاریکی های آن متوجه شود و باعث خرد شدنش شود. ولی الان با درمان خود،  می گویم من خودم تمام قصه اعتیاد را برای دخترم باز گو کردم. چراکه اگر قرار شد دخترم یک درسی را از بزرگی یاد بگیرد و بداند اگر راهی را اشتباه رفت؛ راه برگشت هم وجود دارد و می تواند از آن مسیر اشتباه برگردد. و این انسان بزرگ و قهرمان زندگی اش پدرش باشد و او را الگو قرار دهد.
من بعد از چهار سال حضور در لژیون خانم لیلا دو درس بزرگ را گرفتم و این که وقتی مشکلی برای من پیش می امد  می گفتند اگر به اندازه کافی برای مشکلت گریه و زاری کرده ای، حالا نوبت این است که بنشینی و در مورد مشکلت تفکر کنی و راه حل آن را پیدا کنی. و دیگر این که وقتی من از کسی نزد ایشان گله و شکایتی نی کردم و می گفتم دلم را شکسته است  فقط یک جمله به من می گفتند که برو به درون خودت نگاه کن و مشکل را پیدا کن. ببین چه چیزی در وجود تو بوده که دیگران  رفتار خوبی با تو نداشته اند. امیدوارم که خداوند بهترین ها را در زندگی ایان جاری کند.
از همه اعضای شعبه امین گلی و شعبه های  دیگر و  همچنین مادر شوهر عزیزم که در تولد ما حضور داشتند تشکر می کن
م
رهایی مسافر ابراهیم  آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک رهجوی کمک راهنما مسافر نادر
نویسندگان :
همسفرفاطمه لژیون دوم
همسفر زهرا لژیون دوم
کمک راهنما همسفر بتول
 تنظیم: همسفر لیلا ن
عکاس: مسافر مهدی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات عمومی(مسافران و همسفران)، پنج شنبه،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
محمدجواد سه شنبه 2 مهر 1398 22:50
تبریک خدمت آقای مهدی وراهنمای محترم آقای نادرهمچنین تبریک خدمت همسفرمحترم آقا مهدی وراهنمای محترم سرکارخانم لیلا
حسین لژیون5 دوشنبه 1 مهر 1398 07:15
این تولد زیبا را به راهنمای عزیزم اقا مهدی خیلی خیلی تبریک میگم و همین طور به اقا نادر که با آن پیام تولد زیبا نقطه تفکری را در من به وجود اوردند
احسان101 دوشنبه 1 مهر 1398 00:54
تبریک به آقامهدی این جشن سه سال رهای راوتبریک به ابراهیم واسه رهایی ازدام اعتیادودرآخرخداقوت به آقانادر
مسافر سعید موسوی شعبه سهروردی یکشنبه 31 شهریور 1398 23:09
عرض تبریک خدمت آقا مهدی عزیز وخانواده محترمشان وهمسفران بزرگوارشان وراهنمای بزرگوارشان آقا نادر عزیز وکمک راهنمای گروه خانواده سرکار خانم لیلا ،خیلی دوست داشتم در این جشن باشکوه شرکت کنم توفیق حاصل نشد ،انشااله این تولد ها مستدام باشد وخدا قوت عرض میکنم خدمت ایجنت محترم آقا مهدی عزیز وتمامی خدمتگذاران.
فاطمه ط لژیون دوم یکشنبه 31 شهریور 1398 17:24
سلام وتبریک فراوان خدمت اقامهدی وخانم خدیجه عزیز ومهربان این تولد را خدمت همه اعضای کنگره60 وشعبه امین گلی تبریک میگم وخدمت اقا نادر وخانم لیلا عزیز هم تبریک میگویم خانم خدیجه مهربان شما یک همسفر صبور ونمونه والگویی برای دیگر همسفران هستید. برایت ارزوی موفقیت بیشتر در مسیر زندگی را دارم
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:54
تبریک خدمت آقا نادر واقا مهدی،خداقوت وتبریک خدمت نگهبان واستاد
همسفرشقایق لژیون ششم یکشنبه 31 شهریور 1398 00:06
خداقوت وخستہ نباشید بہ استاد جلسہ آقا نادر ازسخنان شمالذت بردم تبریک بہ آقامهدے وهمسفرانشان انشاالله موفق باشند
وهمینطورتبریک جایگاه نگهبانے بہ آقامصطفی ..
وهمچنین خداقوت بہ نویسنده ها،عکاس ومدیروبلاگ
مهدی خانی لژیون دهم شنبه 30 شهریور 1398 21:56
خدا قوت وخسته نباشید به استاد از سخنان شما لذت بردم تبریک به آقا مهدی وهمسفرانشان انشاالله موفق باشید
مهدی خانی لژیون دهم شنبه 30 شهریور 1398 21:55
خدا قوت وخسته نباشید به استاد از سخنان شما لذت بردم تبریک به آقا مهدی وهمسفرانشان انشاالله موفق باشید
مجید لژیون۵ شنبه 30 شهریور 1398 21:28
تبریک فراوان به آقا نادر و تبریک ویژه خدمت آقا مهدی راهنمای گرامی
مسافرمحمدعینی سهروردی شنبه 30 شهریور 1398 20:32
سخن از عشق بگویم به مدد خواهی عشق
جز به خدمت نتوان شد به جهان ساقی عشق
تبریک صمیمانه خدمت مهدی عزیز همسفران وآقا نادر وهمچنین همه اعضای نمایندگی امین گلی.
آرزوی موفقیت روز افزون.
هاجر از لژیون هفتم شنبه 30 شهریور 1398 18:50
خدا قوت به تمام مسافران و همسفران كه عاشقانه دارن در سایت خدمت میكنن تبریك به اقا مهدی عزیز و همسفرانشون برای تمام خدمتگزاران سایت و كنگره ارزوی موفقیت و پیشرفت دارم
حمید لژیون ۶ شنبه 30 شهریور 1398 18:30
تبربک خدمت آقا مهدی و آرزوی بهترین ها برای ایشان
حسن کدخدایی شنبه 30 شهریور 1398 18:17
خدا قوت به استاد
تبریک‌به آقا مهدی رهایی شان
خدا قوت به نویسنده ها و عکاس و مدیر وبلاگ
تبریک جایگاه نگهبانی به اقا مصطفی و دبیری به علی اقا
همچنین خدا قوت به اقا حجت و اقا رسول
حسن کدخدایی شنبه 30 شهریور 1398 18:16
خدا قوت به استاد
تبریک‌به آقا مهدی رهایی شان
خدا قوت به نویسنده ها و عکاس و مدیر وبلاگ
تبریک جایگاه نگهبانی به اقا مصطفی و دبیری به علی اقا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic