مصاحبه با مرزبان بخش همسفران ، همسفر لیلا ن
پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 15:23 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )
 به نام خالق هستی بخشبه مناسبت هفته اسیستانت و مرز بان با مرزبان قسمت همسفران خانم لیلا مصاحبه ای ترتیب داده ایم که شما را به
خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم....

خانم لیلا لطفا طبق رسم کنگره خودتان را معرفی کنید؟
سلام دوستان لیلا هستم همسفر
مسافرمن بادوازده سال تخریب واردکنگره شدند.آخرین آنتی ایکس مصرفی هرویین ,شیشه,متادون.
سفرشان را با راهنمایی آقای امیرحسین شروع کردند.مدت سفر۲۵ماه  به روش DST و شربت شفا بخش OT مدت رهایی 2 سال و8 ماه.وخودم25 روزاست که به طور رسمی با راهنمایی خانم آمنه عزیز (راهنمای فعلیم خانم ندا) وارد سفر دوم شدم.رشته ورزشی خودم بدمینتون ومسافرم والیبال.ازدوران اعتیادمسافرتان برایمان تعریف کنید؟
دوران سخت اعتیاد.فکرکردن به آن دوران خیلی زجرآور است.حس محبت ,عشق,دوست داشتن اززندگی من بیرون رفته بود.مدام بین رفتن ماندن تردید داشتم. دلیل ماندن من درآن زندگی فقط بچه هایم بودند.نمی خواهم بگویم مسافرم رادوست نداشتم ولی هیچ انگیزه ای هم برای دوست داشتنش هم وجود نداشت.خیلی خدا را شکر می کنم که باکنگره آشناشدم چون من تقریبا تمام کارهای طلاقم را انجام داده بودم و برای آن که آخرین تیرم را هم امتحان کرده باشم و به مسافرم ثابت کنم که اومقصراست نه من به کنگره آمدم و اینکه بگویم به همه، به بچهایم؛ که من همه تلاشم رابرای نگه داشتن زندگی ام انجام دادم.ولی اوهیچ تلاشی نکرده که این بلای خانمان سوز را اززندگی اش بیرون کند.وقتی که واردکنگره شدم متوجه شدم که تمام این مشکلات پنجاه,پنجاه است.

وقتی متوجه اعتیادهمسرتان شدیدچه عکس العملی نشان دادید؟
من یک سال نیم از اعتیاد همسرم می گذشت و بعدمتوجه شدم که ایشان اعتیاد دارند.ازحرکات و رفتارهای خودشان بیشترمتوجه شدم.چند ماه قبل  از اینکه متوجه بشوم که یک مصرف کننده هستند سه نخ سیگار درجیب مسافرم پیداکردم سه شبانه روزگریه کردم که چرا همسری که من برای زندگی انتخاب کردم سیگارمصرف می کند.یک مرتبه دیگر هم به خاطرمصرف موادمسافرم اشک شوق ریختم زمانی که هرویین درجیب مسافرم پیداکردم قبل ازآن مصرف شیشه داشت و آن قدر از مصرف شیشه مسافرم ترس و وحشت داشتم ‌و دوران جهنمی را به سر بردم که وقتی هرویین درجیب مسافرم پیداکردم اشک شوق ریختم وسجده شکر به جا آوردم که دیگر مصرف شیشه ندارد و هرویین مصرف می کند. اعتیاد مسافر تخریبهای بسیار زیادی در زندگی من بوجود آورده بود که از لحاظ روحی هم من و فرزندانم را آزار می داد. من در این اواخر حتی حوصله خودم را هم نداشتم ،حوصله بچهایم را حتی جواب تلفنهای خانواده ام را نمیدادم و فقط گریه می کردم و دقیقا مثل یک فرد گیج و منگ بودم  و روزی هزار بار آرزوی مرگ می کردم.

قبل ازورودبه کنگره تجربه ای ازترک مسافرتان داشتید؟
خیلی زیاد.سقوط آزاد,۱۷مرتبه کمپ ,کلینیک های ترک اعتیاد و باشربت متادون خودشان رادرمان می کردند و درآخرهم نتیجه ای نداشت.
فقط یک روش راامتحان نکردیم آن هم سم زدایی بودکه همسایه ما پیشنهاد دادکه پسرمن می خواهدسم زدایی کندو شوهرشماهم اقدام کندتااوهم سم زدایی شود.خیلی به مسافرم اسرارکردم که سم زدایی شود.زمانی که برای سم زدایی اقدام کردیم به مابرگه ای دادندکه اگردرحین سم زدایی فوت کردند مسئولیت آن برعهده خانواده فردمصرف کننده است و باید پدر و مادرش امضاء می کردند.مادر ایشان امضاء نکردندونرفت. وقتی همسایه ما به سم زدایی رفت فرداصبح بعد از آمدنشان مامتوجه شدیم که ایشان حین سم زدایی فلج شده است .الان نزدیک شش سال است ازآن موضوع می گذردو ایشان روی ویلچرنشسته اند.انواع اقسام روش هارابرای ترک اعتیادمسافرم امتحان کردیم ولی هیچ کدام نتیجه نداد.

سفراولتان چه طوربود؟
اواخرسفراولمان برایمان خیلی خوب بود.اوایل سفراولمان خوب نبود ،چون راهنمایم به من گفتند: مسافرت را رهاکن و من می گفتم نمی توانم مسافرم رارهاکنم وبه خودم می گفتم من مسافرم را رها نکردم و وضعیت زندگی ام این است و نمی توانستم این حرف راعملی کنم وهمیشه عذاب می کشیدم.ولی بعدازمدتی به پیشنهادراهنمای عزیزم خانم آمنه خدمت سایت راقبول کردم وسرگرم خدمت کردن شدم کمی ازمسافرم دور شدم.این دور شدن و رهاکردن مسافرم باعث شدکه سفرخوبی راسپری کندوبه رهایی برسد.

اگربخواهیدزندگی قبل ازکنگره رابازندگی الان مقایسه کنیددریک جمله بگویید؟
گفتن این جمله بسیار سخت است و شاید حرف برای زدن یک طومار باشد اما در حد یک جمله فقط می توان گفت:
ازجهنم به بهشت

چراخدمت درجایگاه مرزبانی راپذیرفتید؟
برای کسب آموزش وتجربه بیشتر

خدمت مرزبانی شماروبه اتمام است امااین به معنی پایان خدمت شمادرکنگره نیست.چراکه درجایگاه کمک راهنمایی مشغول به خدمت می شوید,فکرمی کنیدخدمت درجایگاه مرزبانی چه قدرمی تواندبه شماکمک کندتادرآینده لژیون خوب وپرباری داشته باشید؟
جایگاه مرزبانی آموزش های فوق العاده زیادی را همراه دارد.مرزبانی هم یک تجربه ای برای خانواده دارد و هم تجربه برای داخل شعبه.بعضی از همسفران به ما مراجعه میکردندکه چرا راهنمای ما این حرف را زد یا این رفتار را انجام دادمن خودم به شخصه هرکسی که به من مراجعه میکردسعی می کردم که آن رهجو را آرام کنم وایشان راقانع میکردم که راهنما اشتباه نکرده و درست رفت ولی ازطرفی خودم یادگرفتم که یک راهنما بایدچه طور رفتار کندکه یک رهجو از دست راهنما ناراحت نشود.

چرابایددرکنگره ماند؟
.برای باز پرداخت خوبی هایی که به ماشده است.من هیچ کجا آموزش هایی راکه درکنگره هست راندیده ام وبرای رشدو ارتقا خودم باید در کنگره بمانم.

خانم لیلاشمادرچه جایگاه هایی خدمت کرده اید.
اولین خدمت میکروفن گردانی بود و بعدمهمان دار,مسئول سایت  لژیون خانم آمنه و در سایت اصلی هم شروع به خدمت کردم و حدود یک سال در قسمت مصاحبه بودم و خدمت کردم ,دبیرلژیون,دبیرجلسه، نگهبانی ، استادی,مرزبانی و فعلا مسئول سایت همسفران هستم.
وانشااله درادامه هم کمک راهنمایی

خدمت کردن درکنگره برای شما تا کجا ادامه دارد؟
تاجایی که خدا به من اجازه دهد و لیاقت خدمت کردن به بندگانش راداشته باشم.

وکلام آخر.
ازهمسفران عزیزی که من را قبول داشتند و به من اعتماد کردندکه ۱۴ماه خدمت مرزبانی انجام دهم سپاسگزارم. تک تک همسفران عزیز را دوست دارم باشادیشان شاد می شوم و با ناراحتیشان ناراحت می شوم.هیچ لحظه ای سخت تر از آن لحظه برای من نیست که به همسفری بگویم ۶ماه سفرت تمام شده است.و باید از این جا بروی. و وقتی برگه سفردوم رابه دست همسفری می دهم خوشحال می شوم و عاشق آن لحظه هستم.
ازخانم زهره عزیزم خیلی سپاسگزارم کنارایشان خیلی آموزش گرفتم ازخانم ریحانه وخانم ندا تشکر می کنم. این عزیزان برای شعبه ما زحمتهای زیادی کشیدند. از اقا نادر ایجنت دوره قبل بابت همه حمایتهاشون و ایجنت فعلی اقا مهدی سپاسگزارم و همینطور از مرزبانان قسمت مسافران از کلیه این عزیزان حلالیت می طلبم و امیدوارم اگر کوتاهی از طرف من سر زده به بزرگواری خودشان ببخشند و با همه وجودم عاشق کنگره هستم و همین جا دست اقای مهندس و خانم آنی را بابت برپایی چنیین بهشتی می بوسم و ممنون از شما خانم مریم بابت اینکه من را لایق این مصاحبه دانستید.

ممنون از شما خانم لیلا بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید

تهیه مصاحبه:همسفرمریم گ ازلژیون خانم بتول
آپلود عکس: همسفر نسرین از لژیون یکم
عکاس: همسفر سمیه از لژیون سوم


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مجید میر لوحی دوشنبه 22 مهر 1398 14:14
سلام خدا قوت هفته مرزبان را خدمت مرزبانان همسفر تبریک عرض می نما یم خانم لیلا بسیار عا لی بود
همسفرمرضیه راهنما لژیون پنجم یکشنبه 21 مهر 1398 21:26
خداقوت خدمت خانم لیلا عزیز وتشکر از خانم مریم عزیز،نسری عزیز وسمیه عزیز مصاحبه عالی بود برای همگی خواستار موفقیت روز افزون هستم
مسافرمحسن رهجوی آقاسعیدطائبی یکشنبه 21 مهر 1398 14:48
نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم

انسانی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان

چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید

ممنون بابت همه تلاش ها و محبت هاتون
مسافر ابراهیم L 7 جمعه 19 مهر 1398 20:14
سلام خداقوت به خدمت گزاران
تشکر از شما
تشکر از خدمت گزاران وبلاگ قسمت همسفران
مهتاب از لژیون چهارم جمعه 19 مهر 1398 19:35
خدا قوت خدمت خانم لیلا عزیز واقعا با عشق ومحبت در جایگاه مرزبانی خدمت کردید من از شما خیلی انرژی میگیرم امیدوارم برکت شو در زندگیتون ببینید مساحبه زیبایی بود
همسفرزهره جمعه 19 مهر 1398 19:19
خانم لیلای عزیزم ممنونم از مصاحبه ی خیلی زیباتون.
بهترین ها را برای شما خواستارم .امیدوارم برکت این خدمتها در زندگیتان جاری باشه.
تشکر از خانم مریم عزیز و خانم نسرین عزیز وخانم سمیه ی عزیزم.
همسفر فریبا لژیون 4 جمعه 19 مهر 1398 14:46
خدا قوت خدمت خانم لیلا عزیزم مساحبه آموزنده ای بود و خدا قوت خدمت خانم مریم عزیز که این مساحبه را انجام داده اند
حمید لژیون ۶ جمعه 19 مهر 1398 11:51
تبریک خدمت مرزبانان همسفر،مصاحبه بسیار اموزنده.ممنون از تهیه کنندگان و زحمتشکان سایت در قسمت همسفران
هاجر از لژیون هفتم جمعه 19 مهر 1398 08:33
خدا قوت به خانم لیلای عزیز واقعا یه عشق عمیقی پشت این خدمت های شما هست كه هیچ وقت بدخلقی شما رو ندیدیم براتون بهترین ها رو ارزو میكنم و خدا قوت به تهیه كنندگان مصاحبه
احسان101 جمعه 19 مهر 1398 02:17
خداقوت به مرزبان خانواده خانم لیلا ویه خداقوت ویژه به تهیه کننده مصاحبه خانم مریم
همسفر زهرا ع جمعه 19 مهر 1398 00:56
باسلام وخداقوت خدمت خانم مریم بابت گزارش زیبا واموزنده
من هم این هفته اسیستانت،ایجنت ومرزبان رو خدمت همه این عزیزان تبریک میگم و از خانم لیلای عزیزم وخانم زهره عزیزم تشکر میکنم.خانم لیلای عزیز از اینکه همیشه خیلی صادقانه از زندگیتان صحبت میکنید وبی هیچ نقابی از مشکلات زندگی صحبت میکنید ممنونیم شما با صحبتهایتان در دل یک همسفر نا امید ،نور امید روشن میکنید،هر چه قدر در تاریکیها بیشتر فرو روی قدر نور را بهتر میدانی وشما قدر نور را به معنای حقیقی کلمه درک کرده ای ممنون بابت گزارش صادقانتان
مهدی بناییان جمعه 19 مهر 1398 00:04
چرا باید در کنگره بمانیم؟
برای بازپرداخت خوبیهایی که به ماشده
مصاحبه تاثیرگزاری بود
ممنون از تهیه کنندگان
مهدی بناییان جمعه 19 مهر 1398 00:03
چرا باید در کنگره بمانیم؟
برای بازپرداخت خوبیهایی که به ماشده
مصاحبه تاثیرگزاری بود
ممنون از تهیه کنندگان
همسفر آمنه راهنمای ل یکم پنجشنبه 18 مهر 1398 23:44
مصاحبه زیبا و آموزنده ای بود.
خانم لیلا عزیز عشق شما به خدمت در کنگره پیوسته بیشتر و بیشتر می شود چرا که برکات بی شمارش را در زندگی خود مشاهده نموده اید.
برکات خدمات صادقانه ات گوارای وجودت...
پنجشنبه 18 مهر 1398 23:27
تبریک خدمت مرزبانان قسمت همسفر مصاحبه بسیار عالی و آموزنده،تشکر از تهیه کنندگان
همسفرالهام لژیون سوم عمان سامانی پنجشنبه 18 مهر 1398 23:10
سلام.خداقوت .خانم لیلای عزیز گوارای وجودت همه ی خدمتهایی که انجام دادی ان شالله برکتی خیر در زندگیتان باشد.پایدارباشید.
حسن کدخدایی پنجشنبه 18 مهر 1398 22:20
خدا قوت به مرزبان همسفران از سخنان خوب شما لذت بردم گذار ش عالی بود
تشکر از گذارش گر ممنون از عکس و مدی وبلاگ امین گلی همسفران
این هفته را تبریک عرض می کنم
پنجشنبه 18 مهر 1398 16:13
سلام خدمت مرزبان محترم وعزیز خانم لیلا.خدا قوت.ممنون از خانم مریم .
زهرا ف لژیون یکم پنجشنبه 18 مهر 1398 15:02
با سلام و عرض خسته نباشی
هفته ی ایجنت اسیسنت مرزبان را خدمت همه ی اعضای کنگره 60 تبریک می گویم و بابت زحمات فراوان که اسیسنت و خانم زهره و خانم لیلا برای این شعبه می کشند را کمال سپاسگزاری دارم و بوسه بر دستان آن ها می زنم که دستانشان دستی از بهشت است ممنون بابت تهیه گزارش خوبتان
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic