حس ناب
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55 | نوشته ‌شده به دست همسفر مریم گ | ( نظرات )


به تازگی به جمع همسفران نمایندگی امین گلی راهنمای تازه واردین همسفر خانم زهره از شعبه سلمان پیوسته اند.
ضمن خوشامد گویی به ایشان
مصاحبه ای با ایشان ترتیب داده ایم که شما را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می کنیم.

لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..
خانم زهره عزیزومسافرشان با۲۵سال تخریب مصرف تریاک وشیره واردکنگره شدند,به مدت چهارسال است درکنگره آموزش می بینند,مدت ۳سال وپنج ماه است که رهاشدند,راهنمای محترم مسافرشان آقاامیرحسین وراهنماهای خودشان خانم ریحانه وخانم زهرهغزیز هستند.
در ادامه مصاحبه زیبای ایشان را می خوانیم.

چه خدمت هایی رادرکنگره انجام داده اید؟
دراین چندسال که من درشعبه سلمان فارس آموزش می دیدم خدمت های زیادی رادوست داشتم انجام دهم ولی به خاطرجمعیت زیاددرشعبه سلمان فارس متاسفانه نتوانستم خدمت دریافت کنم,فقط درلژیون سردارهمراه مسافرم بودم والان درسایت شعبه سلمان خدمت می کنم.


تاثیرگذارترین درسی که ازخدمت کردن درکنگره گرفتیدچه بود؟
بیشترآموزش بوده است درلژیون سردارکه بودم آقای
 مجدیان وآقای زرکش که بعضی اوقات حضورداشتندازسخنان آن هاآموزش می گرفتم.هرخدمتی که مادرکنگره می گیریم درکنارش آموزش می بینیم.

پیامی به تازه واردین برای ایجاداعتماد وتشویق این عزیزان بیان کنید؟
خانم آذردرجلسه ای که ماشال کمک راهنمای تازه واردین راگرفتیم به ماگوشزدکردندکه این خدمت خیلی حساس است بایدباتازه واردین بامحبت وعشق صحبت کنیم,حس مابایدپاک باشد,بایدبه تازه واردین الگوهایی که درکنگره هستندرانشان بدهیدوآن هاراتشویق کنیدکه راه کنگره راادامه بدهند.مشاوره تازه واردین چه تاثیری دردرمان یک تازه وارددارد؟
به قول آقای مهندس جلسه تازه واردین اصل وپایه کنگره هست وقتی یک تازه واردبه کنگره می آیداول درجلسه تازه واردین قرارمی گیرد,اگردرجلسه تازه واردین راهنمای تازه واردیک صحبت اشتباه کندممکن است آن تازه وارددیگربه سفرخوددرکنگره ادامه ندهد.

بارآموزشی جایگاه کمک راهنمای تازه واردین راچگونه ارزیابی می کنید؟
همان آموزش هااست که متقابلابه خودکمک راهنمابرمی گرددیعنی یک کمک راهنماکه درکنگره خدمت می کنداول خودش آموزش می گیردوکمک راهنماآموزش هایی که درکنگره می دهدبایداول خودش آن آموزش هارادرزندگی عملی کندتابرای طرف مقابل قابل درک وفهم باشد.

شمابه عنوان راهنمای تازه واردین چه قدرخودتان رامسئول,متعهدمی بینید؟
این شال راهنمای تازه واردین که ازدستان آقای مهندس گرفتم دست کم نگیرم به قول آقای مهندس هرمسیولیتی که به شخصی داده می شودبایدشخص ببینددرتوان خودش انجام آن مسئولیت هست یانه,اگرشخص هرمسئولیتی راقبول کردبایدبه نحواحسنت ان مسئولیت راانجام دهد.بایدبارآموزشی خودمان رابالاببریم وتلاش کنیم تابه نحواحسنت آن مسئولیت راانجام دهیم.

آیازمانی که واردکنگره شدیدتصورمی کردیدکه خودتان هم روزی دراین جایگاه قراربگیرید؟
من زمانی که واردکنگره شدم کمک راهنماهاراکه می دیدم آن هارایک الگوبی عیب ونقص می دانستم وآرامش درون راهنماهابرای من یک مسیرویک راه بود.علاقه به جایگاه کمک راهنمایی داشتم,من وقتی واردکنگره شدم اگرصحبت های خانم فاطمه مشاوره تازه واردین نبودشایدمن الان درکنگره نبودم زمانی که من واردسفردوم شدم علاقه داشتم که یک جلسه درلژیون تازه واردین قراربگیرم وخواسته قلبی شخص اثردارددرکنگره برای گرفتن خدمت.خواسته اولیه خودم جایگاه راهنمای تازه واردین بود.

طبق آموزش های کنگره آیاهرمسیولیتی که به ماپیشنهادمی شودبایدقبول کنیم؟چرا؟
به نظرمن بایدببینیم این مسئولیت که به ماداده شده رامی توانیم به نحواحسنت انجام دهیم یعنی ازعهده انجام آن مسئولیت برمی آییم یانه.
اگربتوانیم آن رابه نحواحسنت انجام دهیم بایدقبول کنیم اگرببینیم ازعهده آن برنمی آییم قبول نکنیم بهترین کارراانجام داده ایم,هرمسئولیتی که می گیریم اول برای خدمت وآموزش است وبعدرسیدن به حال خوش.

فرق بین گره قدرت وقدرت چیست؟
قدرت,توانایی انجام دادن هرکاری است,یک معلم درکلاس درس خودش صاحب قدرت است.درسیستم کنگره یک راهنمادرلژیون خودش صاحب قدرت است ولی اگرآن قدرت تبدیل بشودبه گره قدرت وبه اطرافیانش زوربگویدوباعث بشودکه اطرافیان ازآن بترسندضربه می بیند,تعادل قدرت دراین است که شخص مسئولیتی که داردآن قدرتی که دارداحساس رضایت کندازتاییددیگران هم احساس خوبی پیداکند.قدرت درهمه جاهست بدون قدرت نمی شودهیچ کاری انجام دادولی نبایدبگذاریم تبدیل به گره قدرت شود.

خانم زهره عزیزاگرحرف ناگفته مانده بفرمایید:
ازشماخانم مریم تشکرمی کنم که بامن گفتگوکردید.
ازآقای مهندس تشکرمی کنم که این آموزش هارابرای مافراهم کردندکه ماهمسفران واقعابه این آموزش هااحتیاج داریم.
ازراهنمای خودم خانم زهره تشکرمی کنم واقعاازایشان آموزش گرفتم.

ازخانم زهره عزیز که وقتشان رادراختیارماقرار دادند سپاسگزاریم.


تهیه مصاحبه: همسفر مریم گ از لژیون چهارم


.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه ، گفتگو،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر مریم لژیون اول سهروردی شنبه 13 اردیبهشت 1399 00:05
تبریک خدمت خانم زهره
انشاالله در این جایگاه سربلند باشیدودرادامه به جایگاهای بالاتر برسید
خداقوت خدمت همه خدمتگزاران شعبه امین گلی
همسفر مریم لژیون اول سهروردی شنبه 13 اردیبهشت 1399 00:04
تبریک خدمت خانم زهره
انشاالله در این جایگاه سربلند باشیدودرادامه به جایگاهای بالاتر برسید
خداقوت خدمت همه خدمتگزاران شعبه امین گلی
شنبه 13 اردیبهشت 1399 00:02
تبریک خدمت خانم زهره
انشاالله در این جایگاه سربلند باشیدودرادامه به جایگاهای بالاتر برسید
خداقوت خدمت همه خدمتگزاران شعبه امین گلی
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 16:47
با عرض سلام و تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان
مریم ب لژیون 5 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 11:04
سلام و خیر مقدم خدمت خانم زهره ی عزیز، امیدوارم در سایه ی الطاف الهی و بنیان کنگره و همچنین سایر عزیزان شعبه امین گلی همچون خورشید بدر خشین و از گرمای وجودتان رهجویان نیز مصتفیض شوند، تبریک ویژه خدمت مریم عزیز به خاطر این مصاحبه ی زیبا، موفق و پیروز باشید
همسفر فاطمه 8 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 09:43
با سلام و خداقوت خدمت خانم لیلا ن و خانم مریم بابت تهیه گزارش خودشون
عرض خیر مقدم خدمت خانم زهره
حمید رضا م لژیون ۴ پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 08:20
خوش آمدید،مستدام باشید
زهره L6 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 23:50
باسلام و خوش آمد خدمت خانم زهره عزیز،انشاالله در هر جایگاهی قرار میگیرید موفق و موید باشید .
زهره L6 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 23:49
باسلام و خوش آمد خدمت خانم زهره عزیز،انشاالله در هر جایگاهی قرار میگیرید موفق و موید باشید .
همسفر نسیم لژیون پنجم چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 23:15
ضمن خیرمقدم خدمت راهنمای بزرگوار خانم زهره عزیز و همچنین ممنون از مصاحبتون كه بسیارعالی و لذتبخش بود.از خانم لیلای عزیزم بابت زحماتشان بسیار سپاسگزارم و همینطور خدا قوت عرض میكنم به خانم مریم عزیزم بسیار ممنون.
همسفرمرضیه کمک راهنمای لژیون پنجم چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 23:02
خانم زهر عزیز خدمت شما خوش آمد میگم من در شعبه سلمان فارسی شاهد عشق شما به خدمت بودم و همانطور که فرمودین به علت جمعیت زیاد فرصت خدمت بسیار کم بود تبریک عرض میکنم بهتون انشالله که در جایگاه راهنمای تازه واردین موفق باشین
و تشکر از خانم مریم برای مصاحبه خوبی که ارائه دادن
همسفر مهتاب لژیون چهارم چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 17:45
با عرض سلام و خدا قوت و خیر مقدم به خانم زهره عزیز خوش آمد میگم امیدوارم که در این جایگاه موفق
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 15:27
با سلام و تبریک ماه رمضان ، طاعاتتون قبول از خانم مریم تشکر میکنم از خانم لیلا مدیر سایت تشکر میکنم امیدوارم خدمتگزارانی برای کنگره باشم .
حسن کدخدایی چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 15:09
خدا قوت
مهدی بناییان چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 14:48
خیر مقدم و خوشامد به راهنمای محترم خانم زهره
حمید لژیون ۶ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 14:34
خداقوت.بسیار عالی و جذاب به عنوان .اولین مصاحبه مجازی
مسافر مصطفی لژیون نهم چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 14:23
سلام وخداقوت،خوش آمد خدمت همسفر زهره،انشاله همیشه موفق باشید،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic