کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران (عدالت،.. و 3سال رهایی آقای نادر اسدی)پنجشنبه 94/5/15
یکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 11:53 | نوشته ‌شده به دست مدیر وبلاگ ابراهیم موحدی | ( نظرات )
به نام خدایی که عاشقی اش دل می خواهد نه دلیل

جلسه دوم از دور دوم كارگاه های آموزشی عمومی (مسافران و همسفران)

كنگره 60 منطقه خمینی شهر شعبه امین گلی، روز پنج شنبه مورخ 15 مرداد 94

به نگهبانی: مسافر محمد استادی: آقای محمد فنایی و دبیری موقت: مسافر امیرحسین

با دستور جلسه: عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟

و سومین سال رهایی کمک راهنمای گرامی؛ آقای نادر اسدی

http://www.up-pic60.ir/upload/vqbsnfrgypg96gwcnuoh.jpg

راس ساعت 17 شروع به كار نمود.

استاد محترم اینچنین فرمودند:

از رحمتهای بی دریغ خداوند بسیار ممنون وسپاسگزارم که توفیق می دهد که در چنین مکانی گرد هم آئیم تا بتوانیم خدمت کنیم ما گاها در تمثیل هائی که استفاده می کنیم ، بی انصافی می کنیم مثل زمانی که رحمت خداوند را همانند بارش باران می دانیم البته باران نیز رحمت است وخوب اما؛ رحمت خداوندی به مراتب بالا وبالاتر است......

و اما دستور جلسه دوم:

من خیلی خوشحالم به جهت جشن سومین سال رهائی آقای نادر اسدی وخدا را شاکرم وسپاسگزارم و از صمیم قلب این روز را در راس؛ به خانواده آقای مهندس دژاکام ، به خودش همسفر عزیزش و راهنمای همسفرش در سفر اول و دوم تبریک عرض می کنم و به مرزبانان عزیز وایجنت محترم آقای عابدینی وآقای امین گلی واعضای کنگره و راهنمایان عزیز وتمامی همسفران ومسافران تبریک عرض می کنم.................

http://www.up-pic60.ir/upload/psqvig6hin1gfh9xyej.jpg

 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.........

استاد محترم اینچنین فرمودند:

از رحمتهای بی دریغ خداوند بسیار ممنون وسپاسگزارم که توفیق می دهد که در چنین مکانی گرد هم آئیم تا بتوانیم خدمت کنیم ما گاها در تمثیل هائی که استفاده می کنیم ، بی انصافی می کنیم مثل زمانی که رحمت خداوند را همانند بارش باران می دانیم البته باران نیز رحمت است وخوب اما؛ رحمت خداوندی به مراتب بالا وبالاتر است . شما اگر به قطرات باران دقت کرده باشید می بینید که این قطرات مدام جای خود را به قطرات دیگر می دهند تا به زمین برسند وبین آنها فاصله می افتد ومنقطع هستند در حالیکه رحمت خداوندی مداوم ولاینقطع است واگر می گوئیم و یا فکر می کنیم که رحمت خداوند شامل حال ما نمی شود این به رفتار وعملکرد ما بستگی دارد . اگر رحمت خدا شامل حال ما نمی شود دلیل بر عدم وجود آن نیست ودلیل نمی شود که بارشی وجود ندارد بلکه ما خود را در معرض بارش باران قرار نداده ایم .

http://www.up-pic60.ir/upload/3wj93xribv09pjqgp0mz.jpg

امروز در این جمع عزیز می بینم که چهره ها نسبت به سری قبل که اینجا بودم بسیار تغییر کرده واینها همه نشانه رحمت خداوند است واز این بابت خدا را شاکرم و باید شکرگزار بود وهمیشه باید در فضای شکر گزاری وجود داشته باشیم . انسان هایی که در فضای شکر گزاری قرار دارند غم ندارند وهیچ وقت نا امید نیستند وفضای شکرگزاری یکی از موهبت هایش همین است .

ما امروز دو دستور جلسه داریم .

دستور جلسه اول عدالت ودر ادامه می گوید آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند ؟

ودستور جلسه دوم تولد سومین سال رهایی مسافر عزیز آقای نادر اسدی .

ابتدا دستور جلسه اول ، ما در این عالمی که زندگی می کنیم که عالم طبیعت خوانده می شود وهمه چیز براساس یک نظام خاص و پیچیده ای حکم فرما است وهمه چیز بر اساس یک نظم خاص درست شده ودر کنار هم قرار گرفته بطوری که براساس تحقیقات دانشمندان اگر حتی یک اتم از این جهان جابجا شود در هستی وکائنات اتفاقی می افتد که به آن پدیده آشوب میگویند وتا این حد قوانین در جهان هستی مدون وبا نظم است واین چیزی نیست مگر عدالت خداوندی. وعدالت در حقیقت یعنی برابری آنچه که وجود دارد وبرای همه یکسان است وبه همین دلیل خداوند را عادل میخوانند چون برابری اتفاق می افتد واز صفات باری تعالی عادل بودن است چون برابری است که در انسان هم نهاده شده است واگر خطائی در عدالت میبینیم وفکر میکنیم عدالتی وجود ندارد این به عملکرد ما نسبت دارد یعنی هر آنچه که من انجام میدهم بر اساس قواعدی است که در جهان هستی وجود داردو هیچ بی عدالتی وجود ندارد وعمل من باعث میشود که فکر کنم بی عدالتی وجود دارد در حالیکه همه چیز در عالم یکسان است یعنی کسی که عادل است در او افراط وتفریط وجود ندارد واولین شرط عدالت دوری از ضد ارزشهاست و اگر بخواهیم این صفت را بدرستی عمل کنیم اولین شرطش دوری از ضد ارزشهاست ودوم اینکه عاری از گناه باشیم وبه همین دلیل اوج عدالت را در انبیاء ببینیم .

http://www.up-pic60.ir/upload/mlfotxb1fzhzf68tosxq.jpg

کسی که افراط دارد گستاخ است وکسی که ترس دارد در تفریط است وعدالت حد وسط افراط وتفریط است .

انسانی که افراط دارد گستاخ است وحد میانه گستاخی وترس شجاعت است وکسی که عادل است شجاع است وکسی که در مسند قضاوت مینشیند باید شجاع باشد یعنی یک حکم عادلانه در گرو داشتن شجاعت است .افرادی که وارد کنگره میشوند در بدو ورود یکسانند وهیچ تفاوتی باهم ندارند از هر قوم ومذهب وملیتی که باشند کنگره برای آنها فرقی قائل نمیشود اما رفته رفته با عملکردشان جایگاهها را تغییر میدهند وآنجاست که میگوئیم عدالت در کنگره جاری نیست در حالی که این تفکر واندیشه ناصحیح من است که اینگونه فکر میکنم .ما برای اینکه به آن مرتبه برسیم که عدالت را جاری کنیم باید معرفت کسب کنیم وعمل سالم وصالح انجام دهیم وآنجاست که میبینیم عدالت جاری خواهد شد .

بودند کسانی که در برههای از زمان فکر میکردند برای آنان بی عدالتی رخ داده اما پس از گذشت زمان اقرار میکردند که من فکر میکردم که در مورد من بی عدالتی میشود اما متوجه شدم کهعلت عملکرد من بوده است .بدانید که کنگره60برای هیچ کس تفاوتی قائل نیست یعنی به میزان عملکردش هر شخص جایگاه میگیرد واین عین عدالت است کما اینکه در هستی هر چه هست عین عدالت است وامروز هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد عین عدالت است .

اعمال انسانها در هستی سوالند وحوادثی که در جهان اتفاق می افتد جواب است.

دانه ای را که میکارید سوال طبیعت است واما رستن ویا نرستن ان جواب ،حال ببینید چه میکارید وجواب هستی به ما چه خواهد بود .امروز اگر برای درمان به اینجا آمده اید قطعا درمان خواهید شد واین عین عدالت است کما اینکه وارد وادی اعتیاد شدید ومعتاد شدید واین نیز عین عدالت بود هر چند وادی سختی است وکسی از واژه اعتیاد خوشش نمی آید اما قواعد هستی این است که هر کس مواد مصرف کرد معتاد میشود واین عین عدالت است .وما هم اگر در کنگره درست عمل کنیم قطعا به درمان میرسیم وگل رهائی را به ما میدهند منتها منوط به عملکرد ماست ما حتی میتوانیم در اندیشه خودمان عدالت را جاری کنیم یا اینکه بی عدالتی کنیم .

http://www.up-pic60.ir/upload/kgxlyhyrhx0ujcd67xgr.jpg

یک فرد مصرف کننده به دلیل اینکه در تاریکیها قرار گرفته نمیتواند عشق را لمس کند واین عین عدالت است .

ما انسانها چیزهائی را که نداریم طلب میکنیم ومیخواهیم داشته باشیم مادر خود خشم ونفرت داریم ولی به دنبال آرامش هستیم ومیخواهیم دیگران عاشق ما باشند ولی نمی دانیم کسی که درونش عشق نباشد نمیتواند عاشق بودن را بفهمد واین نیز عین عدالت است .

یکی از عوارض اعتیاد خشم است واین خشم در بیرون هم سرایط میکند وهمواره یک فرد معتاد خشم دارد در حالیکه وقتی پروسه درمان را طی میکنیم خشم کنار میرود وآرام آرام محبت ودوست داشتن را درک می کنیم واین عین عدالت است.

دستور جلسه دوم .

من خیلی خوشحالم به جهت جشن سومین سال رهائی آقای نادر اسدی وخدا را شاکرم وسپاسگزارم و از صمیم قلب این روز را در راس؛ به خانواده آقای مهندس دژاکام ، به خودش همسفر عزیزش و راهنمای همسفرش در سفر اول و دوم تبریک عرض می کنم و به مرزبانان عزیز وایجنت محترم آقای عابدینی وآقای امین گلی واعضای کنگره و راهنمایان عزیز وتمامی همسفران ومسافران تبریک عرض می کنم .

http://www.up-pic60.ir/upload/f4u16yfbzleolw2v683.jpg

گاهی اوقات وقتی فکر میکنیم از کجا به کجا میرسیم حتی تصورش هم برای ما مشکل است .من روزی را که آقای نادر اسدی به کنگره آمد را خوب به خاطر دارم وتوسط آقای رسول به کنگره وصل شدندوبا یک تفکر عجیب وغریب وارد شدند و مصرف بسیار بالایی هم داشتند ومن حتی پس از گذشت چند ماه از سفر ایشان از مصرف واقعی شان مطلع شدم .

به هر حال با مصرف بالایی که داشت سفرش را شروع کرد وخوشبختانه سفر بسیار خوبی هم داشت واولین کسی که در اصفهان مصرف او تی را داشت ایشان بود یعنی هنوز او تی در اصفهان راه اندازی نشده بود واز تهران از من خواستند تا چند نفر از مسافرانی که سفر خوبی دارند ومراحل پایانی سفرشان است ادامه سفر را با او تی به پایان برسانند وبنده نیز ایشان را معرفی کردم وخود من نیز از این موضوع خیلی تجربه کسب کردم .

چیزی که در ابتدا برام خیلی مهم بود تفکر واندیشه ایشان در ابتدای راه بود وعلاقه ای که به کنگره ودانش کنگره داشت وایشان خیلی با دقت مسائل را پیگیری میکردند واین برای من خیلی لذت بخش وجالب بود  تا حدی که در لژیون میگفتند ایشان سوگلی شماست ومن میگفتم من اصلا ایشان را از قبل نمیشناختم واگر به این جایگاه رسیده خودش این جایگاه را انتخاب کرده واین نیست که همین طور به یک نفر خدمت بدهند وشال راهنمایی مگر اینکه تلاش وکوشش کرده باشد .

ایشان در طول سفر خدمت میکردند ودر اواخر سفر سر از نشریات در آوردندوپس از آن وبعداز رهائی یک دوره مرزبان شدند وشبانه روز در خدمت کنگره بودن وزحمات بسیاری کشیدند وپس از آن هم امتحان کمک راهنمائی دادند وقبول شدند وامروز میبینیم که خوشبختانه رهجوهای بسیار خوبی دارند وبزود ی شاهد رهائی رهجوهای ایشان خواهیم بود وجای بسی شکر دارد که شخصی با آن طرز تفکر امروز به این جایگاه رسیده است .

پس از سخنان استاد و مشارکت دوستان ٬ سومین سال رهایی مسافر آقا نادر را با شکوه تمام جشن گرفتیم...

              اعلام سفر:       

http://www.up-pic60.ir/upload/1h1u5ox7nkx4ieuq3m39.jpg

 سلام دوستان نادر هستم یک مسافر

آنتی ایکس مصرفی: تریاک

مدت سفر اول: 10 ماه

روش درمان: دی اس تی ، داروی درمان: او تی

نام راهنما : آقای محمد فنایی

رهایی: سه سال و هشت ماه و بیست روز.

 http://www.up-pic60.ir/upload/yydbipark51eiz0f4u9y.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/wf7ayh4mxkp54nevj25.jpg

آرزوی مسافر آقا نادر:

 از خداوند می خواهم که شعب کنگره 60 در ابتدا در تمامی استانها وشهرهای ایران دایر وسپس جهانی گردد.

http://www.up-pic60.ir/upload/md7oemrz1pccuam4dzrz.jpg

آرزوی همسفر زهره:

   کنگره 60 جهانی شود و آقای مهندس دژاکام همیشه سلامت باشند.

http://www.up-pic60.ir/upload/sua5q4sk4uladwv0za.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/psqvig6hin1gfh9xyej.jpg

 صحبتهای مسافر نادر:

http://www.up-pic60.ir/upload/usklcz3am1nccvzw32mp.jpg

هر کسی در زمان سوءمصرف یک سری خصلتهای بد دارد وعمدتا خصلتهای خوبش کم است وباالطبع من نیز از این قاعده مستثنی نبودم من روزی که به کنگره آمدم به قدزی منیت داشتم که به آقای رسول که پیام کنگره را به من دادند گفتم کاری کن که نهایتا کار من یک هفته ای تمام شود ومن بروم وایشان باتفکر واندیشه بسیار بالای خود گفتند چشم . ومنظورم از طرح این موضوع این است که نوع پیام ونحوه پیام رسانی بسیار مهم است .

در اولین روز ورودم به کنگره جناب آقای فنای استاد جلسه بودند ویادم هست که تولد یکی از مسافران بود ومن در طی جلسه بسیار لذت بردم ومجذوب فرمایشات استاد شدم اما پس از پایان جلسه به آقای رسول گفتم اگر لین آقا راست میگو ید بیاید ویک جلسه با من بنشیند ومصرف کند وبعد از آن در مورد مواد ومصرف آن موعظه کند ، آقا رسول در جواب گفت: ایشان به اندازه سن تو مصرف کرده وبه اندازه وزنت مواد کشیده وقتی این را شنیدم با خود گفتم اینجا همان جایی است که من می خواهم وپس از اینکه اولین جلسه توجیهی را که از خوش اقبالی من استادش آقای فنایی بود پشت سر گذاشتم  جذب کنگره شدم وبی وقفه وسر وقت در جلسات حاضر شدم وبه حمد وقوه الهی وخواسته خودم وکمک های راهنمای عزیزم به رهایی رسیدم واگر امروز من وامسال من در کسوت کمک راهنمایی ومرزبان وایجنت خدمت میکنیم دلیلش سعی وتلاش بوده واین عدالت است من در ادامه از خانواده خودم به خصوص همسفرم وتمامی خانواده کنگره 60 سپاس گزارم وبرای همه توفیق وبهروزی آرزومندم.

صحبتهای سرکار خانم نجمه:

http://www.up-pic60.ir/upload/2ss7lpq98ey6r8rfgoa0.jpg

 من نیز خدا را شاکرم که توفیق حضور در این مراسم را پیدا کردم وسومین سال رهایی اقای نادر اسدی را به خودش وهمسفرش وراهنمای ایشان آقای فنایی وبه خانواده کنگره 60تبریک عرض می کنم .

خانم زهره پس از اینکه مسافرش رها شد میتوانست بگوید که من مسافرم رها شده ودیگر کاری با کتگره ندارم اما در سفر دوم نیز حضورشان به هیچ وجه در کنگره کمرنگ نشد ودر ادامه نیز پا به پای مسافرش ادامه داد واین نشان از این است که ایشان کنگره را فهمیده واز دانش کنگره استفاده بهینه میبرد وامروز حاصل لین رفتن وآمدن را با چشمان خود میبیند وبا افتخار تولد سومین سال رهایی مسافرش را جشن میگیرد .ومن این رهایی را مجددا خدمت خانواده ایشان وخانواده کنگره 60 تبریک عرض می کنم.

صحبتهای همسفر خانم زهره:

http://www.up-pic60.ir/upload/9i19ipyrw4gqayqcuue2.jpg

خدا را شاکرم که امروز در این جایگاه قرار گرفتم وسومین سال رهایی را تجربه میکنم وحسی را که امروز دارم در یکمین سال رهایی نداشتم چرا که امروز قدر این جایگاه را میدانم واز خداوند میخواهم که هرگز این جایگاه را از من نگیرد واین آرامش را من امروز مدیون کنگره هستم واز همسفران میخواهم که قدر این صندلی ها را بدانند وتوصیه میکنم که در جلسات حضور پیدا کنند .در طول سفر بال پرواز مسافرشان باشند ودر پایان من این روز را به مسافرم وکمک راهنمای مسافرم وکلیه اعضای خانواده کنگره 60وهمسفران کوچک خودم تبریک وشادباش می گویم .

پیام تولد:

http://www.up-pic60.ir/upload/zpnam9q28an2p8xy5t1d.jpg

 *****************************

http://www.up-pic60.ir/upload/4jqgtn5rgumpbzgxie4a.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/0q83ykqqamahesdmiau.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/1pn3wkrj1v9o7mkd1q9l.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/vitpv3ab5h7dj17ooy7f.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/qusxaijw0l9y8mx8i8m0.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/ohlkrd76awae5eo69rj2.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/qb4kic3jy951fiq8xxr.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/rz499h2xj0h8fbzive7n.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/3986lux3v7mvsrotz372.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/qgf7vh8l2ozddqss6jio.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/8d45c73vazxn5dod4hin.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/6ngj6p7mzm6ri3gowtrb.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/nbcrzf5gbgn7rn47h2jy.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/v5x772thiaxrnykami80.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/mchgv8qqk8w5vbr8zoyr.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/e5064gb47kd5sxtybk3.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/fc6f7ejutktujjcpkcr.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/8qskkfuc4g1rru24r9m.jpghttp://www.up-pic60.ir/upload/5uybqypozbmfu0cbszn.jpg

از طرف مسئولین و اعضای شعبه امین گلی این تولد فرخنده را

 به کمک راهنمای گرامی؛ آقای نادر اسدی ، راهنمای بزرگوارشان جناب آقای فنایی

 و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون

 در امر آموزش و خدمت ، برایشان مسئلت می نماییم.

نویسنده: مسافر مهدی قلم فرسا

تهیه و تصویر: مسافر ابراهیم موحدی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات عمومی(مسافران و همسفران)، پنج شنبه، دستور جلسات هفتگی، جشن تولد،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic