به نام قدرت مطلق الله
این جلسه سومین جلسه از دوره پنجاه و سوم سری کارگاههای آموزشی جهان بینی کنگره 60 با دستور چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره 60 ممنوع است؟ در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه 1395 با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری پیمان راس ساعت 13 آغاز بکار نمود
همراه با فایل صوتی سخنان مهندس دژاکام


اگر اندیشه سالم و پاک باشد، کلام هم سالم می شود و کردار هم سالم می شود..


امیدوارم حالتان خوب باشد.

اگر روزه شما مفید بوده باشد، مطمئن باشید روزه شما قبول هم هست. اگر روزه شما مفید نبوده باشد، مطمئن باشید قبول نیست. روزه ای قبول است که مفید واقع شده باشد. امیدوارم روزه همه شما با شرط مفید بودن قبول باشد.

مطلبی که دفعه قبل در کنگره مطرح کردم و اینکه به طور قانون در بیاید، وقتی در سفر اول کسی بخواهد لژیونش را عوض کند، در سقوط آزاد که نمی تواند لژیونش را عوض کند و در شرایط عادی هم برای 15 روز دوز مصرفی اش نصف می شود. چون خیلی مشاهده شد که شخص روی تی دی اس 3دهم بود، تقاضای تعویض لژیون کرد و راهنمای جدید هم ممکن بود که بخاطر حال بد رهجو، مصرفش را بالا ببرد، بنابراین راهنما نمی تواند دوز مصرفی را بالا ببرد و باید بمدت 15 روز نصف کند.

حرمت از حریم و حرم می آید، مثل جاده که حریم دارد، شما نمی توانید کنار جاده خانه بسازید، اگر احترام جاده را نگه ندارید، ممکن است که یک مرتبه ماشین وارد خانه تان شود. بنابراین می گویند گوشت خوک حرمت دارد، یعنی شما نمی توانید به ان نزدیک شوید. یعنی یک حریمی دارد که نباید وارد ان شوید.

کنگره هم همینطور است، یک حریمی دارد. از دیدگاه جامعه، افراد معتاد مخرب هستند و به جامعه آسیب می رسانند، حالا ما می خواهیم دور یکدیگر جمع شویم، باید یکسری حرمت ها  و قوانین را حفظ کنیم. ما اینجا قوه قضائیه، دادگاه و نیروی انتظامی نداریم، خود ما باید این کار را انجام دهیم، برای اینکه بتوانیم در این حریم امن زندگی کنیم، باید حرمت کنگره را اجراء کنیم. هرکجا اجراء نکنیم دچار مشکل و کمبود می شویم.

مثلاً در کنگره 60 می گوید: اینجا یک مکان مقدس و امن است. امن یعنی هرکس وارد اینجا می شود، باید امنیت داشته باشد و مقدس هم هست، بخاطر اینکه انسانها را به صراط مستقیم هدایت می کنم، بخاطر اینکه به انسان ها می گوید از ضدارزشها پرهیز کنید و به سمت ارزشها حرکت کنید، چون هرکس انسان و نفسی را نجات دهد، گویی که تمام نفوس را نجات داده است و همینطور برعکس.

چون اینجا یک محل سازندگی است، تقدس بخاطر این است که انسان را از ضدارزشها دور می کند و به طرف ارزشها می برد. در کنگره 60 دروغ گفتن ممنوع است، چون برای ما تخریب ایجاد می کند. اگر رهجو و کسی که وارد کنگره می شود، قرص می خورد، شیشه می کشد و الکل هم می خورد، بگوید که من اینها را انجام نمی دهم، باعث تخریب خودش می شود. ما برای اینکه خود شخص تخریب نشود، ان حرمت ها را برایش قائل شدیم.

یک مصرف کننده، یک طائفه و هزاران نفر را بهم می ریزد، حالا ما اینجا می خواهیم ششصد نفر مصرف کننده دور هم جمع شویم. برای همین اگر می خواهیم به نتیجه برسیم، نباید دروغ بگوئیم. همه با پای خودشان به اینجا آمده اند و برای سازندگی آمده اند، بنابراین نباید برای سازندگی دروغ بگویند.

ما علیه هیچ شخصی نمی توانیم سرزنش کنیم. یعنی اگر هرکسی ببیند که یک نفر پشت سر یک نفر سرزنش می کند، باید جلویش را بگیرد و بگوید اگر حرفت حساب است، جلوی خود شخص بگو. مثلاً یک نفر برای من نامه می نویسد و از یک راهنما و ایجنت بدگوئی می کنند. این یعنی چه؟  آیا اینجا چاه نفت داریم؟ اینجا بانک است؟ اینجا همه به طور مجانی کار می کنند.

بدترین بدترین بدترین راهنمای کنگره 60، از بهترین بهترین بهترین سفر اولی و سفر دومی بهتر است. بدترین بدترین بدترین مرزبان از بهترین بهترین بهترین سفر اولی بالاتر است. شما آمده اید اینجا درمان بشوید، یا پشت سر دیگران حرف بزنید. در ادارات ممکن است که این موضوع مفهوم داشته باشد، ولی اینجا مفهومی ندارد. بدگوئی کردن از این افراد آنهم در پنهان، اصلاً درست نیست. این کارواین موضوع کمال نالوتی گری است، کمان نامردی است، کمال غیر انسانی است. شما آمده اید اینجا درمان شوید، اگر خوب نیست بروید، برای چه اینجا ایستاده اید. ما که کارمند دولت نیستیم که پول بگیریم و موظف باشیم که به تو کمک کنیم.

کارمند شهرداری و مجلس پول می گیرند و باید به تو کمک کنند، کنگره 60 چی؟ اینجا به تو صندلی و فضا می دهند، آنوقت تو می روی و پشت سر دیگران بدگوئی می کنید. تصور نکنید که اگر شما پشت سر راهنما و ایجنت نامه می نویسید، من سریع تحت تأثیر قرار می گیرم. اگر می خواهید اسمتان را بنویسید و خودتان را معرفی کنید و در آشکار مشکلتان را مطرح کنید.

ما در کنگره حرف یکدیگر را قطع نمی کنیم، در جامعه این موضوع خیلی مد است. طرف حرف می زند و می گویند: بین حرفتان شکر و حرف می زند! شما نباید حرف دیگران را قطع کنید. در کنگره وقتی یک نفر مشارکت می کند، کسی مشارکتش را قطع نمی کند. این موضوع را ما در کنگره رعایت می کنیم. الفاظ ناشایست بیان نمی کنیم. همان اندیشه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. ما باید عادت کنیم. اگر مغز انسان و افکار انسان زشت باشد، کلامش هم زشت می شود، وقتی کلامش زشت شد، کارهایش هم زشت می شود.

اگر اندیشه سالم و پاک باشد، کلام هم سالم می شود و کردار هم سالم می شود. حتی ممکن است یک فرد معروف، مقابل تلویزیون یک حرف زشت از دهانش بیرون بیاید و این بخاطر این است که پندارش زشت است و این باعث طرد شدنش می شود. ما اینجا بحث سیاسی نمی کنیم. چون ما حزب نیستیم. این کار ما نیست. نه تنها ما بحث سیاسی نمی کنیم، بلکه بحث اقتصادی هم در کنگره نمی کنیم. بحث ما فقط بحث مواد مخدر است. بدون اطلاع و هماهنگی هرگونه پولی را دریافت و پرداخت کردن ، این یکی از بهترین متون کنگره 60 است. بعبارتی هرگونه وجهی را تحت عنوان قرض یا وام به هر شخصیت حقیقی و حقوق پرداخت کردن.

پرداخت یا دریافت پول به هر شخصیتی از نظر کنگره 60 ضد ارزش است. شخص می گوید به راهنمایم 5میلیون پول دادم، الآن پولم را نمی دهد، می گویم: خوب کاری کرد. تو نباید این پول را می دادی. هرگونه پولی را چه پرداخت و چه دریافت بکنید، ضد ارزش است. ما پول دادن و پول گرفتن را حذف کردیم. وقتی قانون 11 اجراء می شود، دبیر جلسه و نگهبان مشخص می کنند، در جلسه شمرده می شود و تحویل مرزبانان می دهند، مرزبان مالی این پول را به حساب واریز می کند. این وجه را به دژاکام، سلامی یا فریدون نمی دهد. بعد اگر پول خواست، 1 میلیون تومان تنخواه می دهند، فاکتور می آورد، تسویه حساب می کند و باز یک چک دیگر می گیرد.

برای حساب زمین، شماره حساب اعلام شده است. بنابراین اگر یک نفر یک مرتبه پولی را به جای اینکه به بانک بریزید، به اسیستانت یا ایجنت می دهد، به عهده خودش است. اگر ایجنت پول را خورد، خورد، شما نباید بریزید. شما باید پول را به شماره حساب اعلامی واریز کنید. حرمت کنگره 60 دو بار خوانده می شود. شما به شخصیت حقیقی یا حقوقی نمی توانید پول پرداخت کنید. شخصیت حقیقی می شود حسین دژاکام، شخصیت حقوقی می شود نگهبان کنگره 60. شخصیت حقیقی می شود آقای ترابخانی، شخصیت حقوقی می شود دیده بان راهنمایان. شما نمی توانید به ایجنت پول پرداخت کنید. این موضوع خیلی ما را راحت کرده است. اگر ما این ماده حرمت کنگره 60 را نداشتیم، هر روز مکافات داشتیم. هر روز خیلی ها اعتراض می کردند که فلانی پول ما را خورده است.

مطلب بعد اینکه ما در کنگره از سفر اولی ها پول نمی گیریم. مبلغ جزئی ایرادی ندارد، ولی مبلغ 1 میلیون، 2 میلیون تومان پول نمی گیریم. آقای اشکذری می گفت در شعبه حسنانی یک نفر سفر اولی می گفت که من می خواهم 2 میلیون تومان پول بدهم و من گرفتم. اگر از سفر اولی پول بگیرید، توقع دارد که بجای 1 سی سی شربت، 5 سی سی شربت بگیرد یا اگر کنگره حضور نداشته باشد، ایرادی ندارد. 20 نفر سفر اولی آمدند و گفتند که بیائید ما در شمال به شما 1000 متر زمین بدهیم، من قبول نکردم. ما باید به این موضوع توجه کنیم.

از لباس و پوشش نامناسب استفاده کردم. لباس و پوشش نامناسب هم برای خانم هاست و هم برای آقایان. شخص نمی تواند با دمپایی به کنگره بیاید. با شلوار پاره و مد به کنگره نمی تواند بیاید. سر و صورت باید اراسته و مرتب باشد. باید صور ظاهر را رعایت کنید. ما اگر نتوانیم یک رهجو را از نظر ظاهر درست کنیم، چطور می توانیم از نظر باطن درست کنیم، چه همسفر چه مسافر. شما اگر نتوانید پیراهن رهجویتان را عوض کنید، چطور می توانید از او هروئین را بگیرید. آنوقت حنای شما رنگی ندارد. وای به حال رهجویی که به حرف راهنمایش گوش نکند. مگر می تواند رهجو حرف راهنما را گوش نکند، اگر گوش نکرد بعد از تذکر تحویل مرزبانان بدهید.

انگشتر عقیق خیلی ثواب دارد، ولی من گفتم که یک انگشتر عقیق بیندازید. نمی توانید 20 انگشتر دستتان کنید. در کنگره نمی توانید این کار را بکنید. اگر انگشتر دست ما در کنگره باشد، خیلی مشکل دارد، می گویند اینها مصرف کننده هستند و بخاطر لات بازی این انگشتر ها دستشان است.

تسبیح در خانه و سر نماز خوب است، ولی در کنگره نباید دست کسی باشد. ما روی پوشش و لباس و ظاهر خیلی حساب می کنیم و برای ما ارزش زیادی دارد.

ما در چهارشنبه گذشته 785 غذا کشیدیم و دادیم. بنابراین وقتی ما 700 مصرف کننده را با خانواده اینجا جمع می کنیم، باید پوششان ، لباسشان و کفششان درست باشد. شاید برای مردم عادی هیچ ایرادی نداشته باشد، شاید یکی بخواهد برود دانشگاه با شلوار وصله ای برود، ولی در کنگره درست نیست. ما باید از مردم بیرون مرتب تر باشیم. بخاطر همین است که همه به اعضای کنگره 60 احترام می گذارند و کنگره بعنوان برترین و بزرگترین تشکل اجتماعی کشور انتخاب شد.

بدون مجوز راهنما تلفن دادن و تلفن گرفتن. بعضی گروه ها می گوید تلفن بدهید و تلفن بگیرید، ولی کنگره می گوید، تلفن نباید بگیرید. ما آمده ایم اینجا درمان بشویم.

در فیلم امیرکبیر، شهر ری یک محلی بود که مقداری زنجیر آنجا بود، می رفتند آنجا و پناهنده می شدند. مثلاً یک نفر که خلافی کرده بود و می خواستند بگیرنش، اگر می رفت در آن قسمت خاص در شاه عبدالعظیم کسی نمی توانست او را بگیرد، حتی اگر قتل کرده بود. مثل سفارتخانه ها که اگر کسی وارد آن شود، نمی توانند بگیرنش. در زمان امیر کبیر هرکس خلاف می کرد، می رفت پشت زنجیرها قائم می شد. یک روز امیرکبیر تمام زنجیر ها را پاره کرد و ریخت بیرون. گفت من اینجا را قبول ندارم. متولی آنجا گفت، ای کاش یکی از این زنجیرها را باقی می گذاشتی، که اگر یک روز خودت نیاز داشتی، به آن پناه ببرید.

ما جائی می خواهیم که امنیت داشته باشیم، وقتی به کنگره می آئیم با کسی شراکت و خرده حسابی نداشته باشیم، اینجا را برای سازندگی خودمان می خواهیم. اینجا را می خواهیم برای یک جای سالم که در آنجا نفس بکشیم. چطور قدیم می رفتند به قهوه خانه، فرض کنید می روید قهوه خانه و می خواهید کسی با شما نداشته باشد.

اگر ما بخواهیم رابطه مالی برقرار کنیم، دیگر امنیت نداریم. بهمین دلیل ما می گوئیم ما امده ایم اینجا که به آرامش برسیم، نمی خواهیم رابطه بازرگانی داشته باشیم. رابطه مالی اعتماد افراد را از بین می برد.

اینجا تلفن هم به یکدیگر نمی توانیم بزنیم، بخاطر اینکه منجر به مشکلات زیادی می شود.

در بیرون از کنگره ارتباطی برقرار نمی کنیم، پیک نیک، کافه تریا و پارک باهم نمی رویم.

در دستور جلسه امده است رابطه فامیلی و رابطه مالی. خیلی ها در کنگره با یکدیگر ازدواج می کنند و رابطه فامیلی پیدا می کنند، این ایرادی ندارد، مبارکشان باشد. رابطه فامیلی یعنی اینکه خانه یکدیگر بروند و با هم رفت و آمده داشته باشند.

ما می خواهیم فضای آرامی داشته باشیم و آسایش داشته باشیم و لحظاتی که در کنگره هستیم، آرام باشیم. شما تا زمانی که به کنگره می آئید و از وجود کنگره لذت می برید، بدانید که در صراط مستقیم هستید. اگر دیدید که می خواهید بیائید کنگره و برایتان سخت است، بدانید که یک جای کار می لنگد.

امیدوارم وضعیت به همین شکل باشد و بتوانیم فضای امنی داشته باشیم که بتوانیم باهم زندگی کنیم.

تمام شعب مخارج و صورت حساب های رمضان را تحویل من بدهند و بایستی از پول مخارج هم اضافه آورده باشند، اگر برای ماه مبارک رمضان دیگ یا وسایلی می خواهند، از این پول خریداری می کنند و مابقی را به حساب زمین کنگره 60 می ریزند و حساب آن را نزد من می آورند. یعنی مازاد به حساب زمین همان شعبه محاسبه می شود.

ماه مبارک رمضان هم فطریه را می توانید به کنگره 60 بدهید، ما از علمای مشهد هم پرسیدیم و گفتند که ایرادی ندارد می توانید بگیرید و خرج کنگره کنید.

میزان فطریه حداقل 7000 تومان و کسانی که بیشتر مصرف می کنند 15000 تومان است. می توانید یا به کنگره بدهید یا به جای دیگر بدهید، هیچ ایراد و مانعی ندارد و می توانید هرجا دوست دارید تصمیم گیری کنید.

 

نام فایلتاریخمدت زمانحجم (MB)لینک
فایل صوتی سخنان مهندس95/04/1600:38:3813.2دانلود
فایل صوتی رهایی ها95/04/1601:36:4833.2دانلود


منبع :کنگره 60

ارسال گزارش: مسافر سید مصطفی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر شکرالله چهارشنبه 16 تیر 1395 22:01
عرض سلام و خدا قوت خدمت آقا سید مصطفی بابت ارائه این گزارش زیبا
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات