به نام خالق هستی 

روز یکشنبه26خرداد ماه 1398 جلسه ششم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران  کنگره 60 با استادی مسافر ابراهیم ونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسین بادستور جلسه "در کنگره 60 چگونه قدردانی کنیم "راس ساعت 17 شروع به کار نمود


 هستند کسانی که برای خدمت به دیگران از راه دور می آیند این عزیزان برای قدر دانی از کنگره و رسیدن به حال خوش در حال خدمت هستند بدون اینکه مزدی دریافت کنند و این قدر دانی ها باعث شده که چراغ اینجا روشن بماند و ما بیایم روی این صندلی ها بنشینیم و درمان شویم.  ما باید قدر دان این عزیزان باشیم و هم با زبان و قلب و عمل از این عزیزان سپاس گذاری کنیم.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 98/3/19وادی دهم وتاثیر آن روی من
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 18:43 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه19خرداد ماه 1398 جلسه پنجم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران  کنگره 60 با استادی مسافر رسول ونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسینبادستور جلسه "وادی دهم وتاثیر آن روی من"راس ساعت 17 شروع به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

به نام خالق هستی 
روز یکشنبه12خرداد ماه 1398 جلسه چهارم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیکمک راهنمای محترم مسافر اصغرونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسینبادستور جلسه "دراستحکام پایه های علمی ومالی کنگره من چه کرده ام"راس ساعت 17 شروع به کار نمود


در مورد دستور جلسه،  سه مسئله بسیار مهم برای ما، خانواده و کشور و یک انجیو وجود دارد. اول منابع علمی، دوم منابع مالی، سوم نیروی متخصص
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزش خصوصی مسافران روز یکشنبه مورخ 98/3/5 60 کتاب درجه وتصاویرآن
دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 21:04 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

به نام خالق هستی 
روز یکشنبه5خرداد   ماه 1398 جلسه سوم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیکمک راهنمای محترم مسافر محمدونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسینبادستور جلسه "کتاب 60 درجه زیر صفر وتصاویر آن"راس ساعت 17 شروع به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/983/35/a1/IMG_6746%20%28Copy%29.JPG
چندین باراین کتاب راخواندم ولی هر بار که خواندم برایم تازگی داشت من همیشه با خودم فکر میکردم ، چرا قرآن کریم باید چند ین تفسیر داشته باشدو چرابایدچندین معنی بدهد،بعدا متوجه شدم که چندین معنی نیست این  برداشت های اشخاص است که متفاوت هست و ما بنا به نوع سفرخود از تصاویر میتوانیم برداشت های متفاوت  داشته باشیم

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه98/2/29وادی نهم
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 22:45 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه29اردیبهشت   ماه 1398 جلسه دوم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیمسافرغلامرضاونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسینبادستور جلسه "وادی نهم وتاثیر آن  روی من"راس ساعت 17 شروع به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/982/228/a1/IMG_6263%20%28Copy%29.JPG
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

'کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 98/02/22جهانبینی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه22اردیبهشت   ماه 1398 جلسه اول ار دورهفدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیمسافر مصطفیونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسینبادستور جلسه "جهانبینی 1و2"راس ساعت 17 شروع به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/982/9722/a2/IMG_5643%20%28Copy%29.JPG

نوشتاری که اکنون در دست شماست کاوشی است بر مبنای راهنمایی ها وشاه کلیدهای اساتید کتاب عبور از منطقه 60 درحه زیر صفر ونگهبان کنگره 60به علاوه تجربیات شخصی ناشی از سالها در گیری با نیروهای بازدارنده پیرامون انسان وکائنات که تحت نام جهانبینی آموزش داده می شود.نوشتاری است برای مسافران و همسفران
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه98/2/15ظرفیت ومسئولیت (قبله گم کردن)
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 12:53 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

به نام خالق هستی 
روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت   ماه 1398 جلسه چهاردهم ار دورشانزدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیمرزبان محترم مسافر اسدالله ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباسبادستور جلسه "ظرفیت ومسئولیت (قبله گم کردن)"راس ساعت 17 شروع به کار نمودادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه دستورجلسه الهام ازرمضان
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 14:01 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه هشتم اردیبهشت   ماه 1398 جلسه سیزدهم ار دورشانزدهم کارگاه های آموزشیخصوصی مسافران  کنگره 60 با استادیمرزبان محترم مسافر مجید  ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباسبادستور جلسه "الهام از رمضان"راس ساعت 17 شروع به کار نمود

 این ماه را در کنگره جشن میگیریم چونکه با درمان اعتیاد زندگی دوباره پیدا کردیم و این زندگی دوباره را حشن میگیریم .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

جلسه روز یکشنبه 1اردیبهشت 1398با دستور جلسه سیگار
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن | ( نظرات )


به نام خالق هستی 
روز یکشنبه یکم اردیبهشت   ماه 1398 جلسه دوازدهم ار دورشانزدهم کارگاه های آموزشی مسافران خصوصی کنگره 60 با استادی مسافرمرتضی  ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری موقت مسافر ابراهیم  بادستور جلسه "سیگار"راس ساعت 17 شروع به کار نمود


در ابتدا می گفتم مواد را می شود کنار گذاشت ولی اعتقادی به ترک سیگار نداشتم و برای همین حتی فکر ترک سیگار را هم نمی کردم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه۹۸/۰۱/۲۵وادی هشتم
دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 15:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه 25فروردین  ماه 1398 جلسه یازدهم ار دورشانزدهم کارگاه های آموزشی مسافران خصوصی کنگره 60 با استادی مسافرعلی ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباس بادستور جلسه وادی هشتم وتاثیر آن روی من راس ساعت 17 شروع به کار نمود


در وادی هشتم  به ما میگویدباید جبران خسارت کنیم جبران خسارت از خودمان، جبران خسارت از خانواده وجبران خسارت از جامعه که وقتی از ضد ارزشها دوری میکنم اولین کسی که باید از او جبران خسارت بکنیم خودمان هستیم
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه98/1/18دانایی،دانائی موثر،سواد
دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 19:13 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه 18فروردین  ماه 1398 جلسه دهم ار دور پانزدهم کارگاه های آموزشی مسافران خصوصی کنگره 60 با استادی مسافسعید محسن ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباس بادستور جلسه دانایی،دانایی موثر،سواد راس ساعت 17 شروع به کار نمود

من به علت نداشتن دانائی وارد مسیر اعتیاد شدم که اگر دانائی موثر را داشتم و تخریب های اعتیاد را میدیدم میتوانستم از معتاد شدنم جلو گیری کنم من با دانائی فقط میدانستم که مواد بد است ولی علت آن را نمی دانستم

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

به نام خالق هستی 
روز یکشنبه 26 اسفند ماه 1397 جلسه نهم ار دور پانزدهم کارگاه های آموزشی مسافران خصوصی کنگره 60 با استادی مسافرمهدی ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباس بادستور جلسه ازتعطیلات چگونه استفاده کنیم راس ساعت 17 شروع به کار نمود

تعطیلات یک جوری مثل امتحان است برای سفر اولی ها وهمچنین سفر دومی ها .سفر اولی ها ممکن است از این تعطیلات بترسند که یک موقع حالشان خراب شود یا وسوسه سراغشان بیاید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روزیکشنبه 97/12/19وادی هفتم وتاثیر آن روی من
دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق هستی 
روز یکشنبه 19 اسفند ماه 1397 جلسه هشتم ار دور پانزدهم کارگاه های آموزشی مسافران خصوصی کنگره 60 با استادی مسافر فرزاد ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر عباس بادستور جلسه وادی هفتم وتاثیر آن روی من راس ساعت 17 شروع به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/122/1219/IMG_3900%20%28Copy%29.JPG
 ما اگر کنگره را سر سری بگیریم وفرمانبردار خوبی نباشیم از جلسات وسی دی ها برداشت خوبی نداشته باشیم و به آنها عمل نکنیم حتما سفر درستی نخواهیم داشت و در خسران هستیم 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


'کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 97/12/12هفته راهنما
دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 19:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق هستی بخش
روز یکشنبه 12اسفند ماه1397جلسه هفتم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60نمایندگی امین گلی با استادی کمک راهنمای محترم مسافر اصغر ونگهبانی مسافز مصطفی ودبیری مسافز مهدی با دستور جلسه هفته راهنما راس ساعت 17 آغاز به کار نمود
کم کم که جلوتر آمدم دیدم که من مفهوم محبت را متوجه نشدم چونکه من معنای آن را در ک نکرده بودم واین یعنی محروم شدن از خیلی از مسائل و مطالبی که  در زندگی ،انسان از انها جا مانده.تازه بعد از گذر پنج سال حضور در کنگره ذره ذره متوجه میشوم که این کلمات میخواهند به من بگویند که محبت چی هست.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۰۶درختکاری
دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 13:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق مهربانی ها
روز یکشنبه ۵اسفند ماه ۹۷جلسه ششم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره۶۰ نمایندگی امین گلی با استادی مرز بان محترم مسافر اسدالله ونگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی با دستور جلسه درختکاری راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود

هرنفر که در کنگره۶۰ به رهایی میرسد باید به ازاءهر سال رهایی یک در خت بکارد واز آن مواظبت کند تا به بار بنشیند که این مراسم در شعب کنگره ۶۰سراسر کشور به اجرا در می آید البته با هماهنگی مسئولین ذیربط ......................
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه 97/11/28: وظایف راهنما و رهجو
دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 16:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )

به نام عشق ومحبت ...
روز یکشنبه28بهمن ماه 1397جلسه پنجم از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی  مسافرمحسن ؛نگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی  با دستور جلسه وظایف رهنما ورهجو  راس ساعت 17 آغاز به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/114/1128/IMG_3070%20%28Copy%29.JPG
اینکه میگویند حرمت ها را رعایت کنید پشت آن خیلی فلسفه هست ودر صورت عدم رعایت خودمان حال خرابی آن را باید تحمل کنیم
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۱ وادی ششم
دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 13:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام عشق ومحبت ...

روز یکشنبه21بهمن ماه 1397جلسه چهارم از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی کمک راهنمای محتر مسافر امیرحسین ؛نگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی  با دستور جلسه وادی ششم وتاثیر آن روی من  راس ساعت 17 آغاز به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/114/1121/IMG_2971%20%28Copy%29.JPG
دروادی ششم صحبت از تعقل میشود در اصل به ما میگوید آن قسمتی که مارا به صلح و آسایش  می رساند  تفکر است ممکن است تفکر در جهت منفی هم وجود داشته باشد و یک مقام مافوقی هم باید وجود داشته باشد تا بتواند ما را راهنمایی کند که این تفکر خوب و یا بد است
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60روزیکشنبه مورخ 14 بهمن 97
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 22:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )

به نام عشق ومحبت ...

روز یکشنبه 14بهمن ماه 1397جلسه سوم از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مسافرمهدی قلم فرسا ؛نگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی  با دستور جلسه OT  راس ساعت 17 آغاز به کار نمود
http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/114/1114/IMG_2793%20%28Copy%29.JPG
برای اثبات این حقیقت ودریافت مجوزهای لازم فراز ونشیبهای بسیاری را طی کردند و بیش از یک دهه زمان برد  تا مسئولین ذیربط پذیرفتند OTداروی مناسب درمان است  به شرط آن که در مصرف آن اندازه مشخص شود وبه میزان مناسب در زمان مناسب مصرف شود 
در ادامه مطلب بخوانید..............

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روزیکشنبه 97/11/06سم زدائی یا سم نزدائی
دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 07:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام عشق ومحبت ...

روز یکشنبه6 بهمن ماه 1397جلسه دوم از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مسافر هادی ؛نگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی  با دستور جلسه سم زدائی یا سم نزدائی راس ساعت 17 آغاز به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/114/116/IMG_2639%20%28Copy%29.JPG

از دیدگاه کنگره60 مواد مخدر برای مصرف کنده سم نیست وبیمار اعتیاد مسموم نیست که عملیاتی تحت عنوان سم زدائی که با رنگ ولعاب روش علمی در مراکز درمانی انجام میشود روی فرد بیمار انجام بدهند این کار یک اشتباه فاحش علمی ومخرب وویرانگر است 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روزیکشنبه 97/10/30وادی پنجم وتاثیر آن روی من
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 13:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق عشق و محبت...

روز یکشنبه 30 دی ماه 1397 جلسه اول از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مسافر علی رضا ؛نگهبانی مسافر مصطفی ودبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وادی پنجم وتاثیر آن روی من راس ساعت 17شروع به کار نمود

http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/102/1030/IMG_2494%20%28Copy%29.JPG

کسی که وارد کنگره میشود اگر خواسته قوی نداشته باشد ودر قبال خواسته خودش که در مان است حرکت نکند به نتیجه هم نمیرسد . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه97/10/23 ازدواج
دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 19:42 | نوشته ‌شده به دست مهدی قلم فرسا | ( نظرات )

به نام خالق عشق و محبت...

روز یکشنبه23دی ماه 1397 جلسه چهاردهم از دورۀ پانزدهم کارگاه‌های

آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی

کمک راهنمای محترم مسافراشکان، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر مرتضی با 

دستورجلسۀ "ازدواج" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/102/1023/IMG_2361%20%28Copy%29.JPG

 ازدواج واقعا یک آدم سیاست مدار میخواهد که یک زندگی را جمع کند چونکه همه زندگی مسائل مالی نیست شما اگر بتونید یک زندگی را  جمع کنی و برنامه ریزی درست داشته باشی واز آن بتوانی استفاده کنی رشد میکنی وبزرگ میشوی وشاکر خداوند باشی.

درادامه مطلب بخوانید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،به نام خالق عشق و محبت...

16 آذر ماه 1397 جلسه سیزدهم از دورۀ پانزدهم کارگاه‌های

آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی

کمک راهنمای محترم مسافر سعید، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر مرتضی با 

دستورجلسۀ "کمک کنگره به من وکمک من به کنگره" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


 تمام مسئولیت درمان با خود رهجو است ودر مان گر خود رهجو است ولی ایا میتوانیم منکر کمک های که در طول درمان به این شخص میشود بشویم کمک های که از طرف مسئولین ؛کمک راهنمایان ؛مرزبانان ودیکر عزیزانی که مشغول خدمت هستند
در ادامه مطلب بخوانید......
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آمزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه۹۷/۱۰/۰۹جهانبینی درورزش
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 06:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق عشق و محبت...

9 آذر ماه 1397 جلسه دوازدهم از دورۀ پانزدهم کارگاه‌های

آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی

مسافر رحیم، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر مرتضی با 

دستورجلسۀ "جهانبینی ورزش" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


شاید دلیل اصلی این که ورزش یک عامل مکمل و خوب برای درمان اعتیاد است این است که خوب فرد را از لحاظ جسمی آماده می‌کند و از لحاظ روانی هم به او نشاط و شادابی می بخشد یک شخص مصرف کننده تخریب های  زیادی در جسم، روان و جهان بینی خود بوجود آورده است و ورزش نقش به سزایی در درمان،شادابی،سلامتی و تفکر شخص دارد

درادامه مطلب بخوانبید....

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روزیکشنبه 97/10/02جشن همسفر
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق عشق و محبت...

2 آذر ماه 1397 جلسه یازدهم از دورۀ پانزدهم کارگاه‌های

آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی

همسفر میلاد، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر مرتضی با 

دستورجلسۀ "جشن همسفر" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمودتمام تخریب های که روی مسافرم به وجود آمده باعث تخریب روی من هم بوده وفرقی نمی کند.حالا میزان آن کم یا زیاد.پس من هم باید طرز فکرم  تغییر کند که اگر بتوانم طرزفکرم را تغییر بدهم وهمراه شما بیایم باعث میشود که همراه وهمیار شما باشم وآن موقع است که متوجه میشوید که چه لذتی این سفر شما دارد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی،

کارگاه آموزشی خصوصی مسافرا ن روز یکشنبه 97/09/25وادی چهارم
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت 13:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی ع | ( نظرات )
به نام خالق عشق و محبت...

25 آذر ماه 1397 جلسه دهم از دورۀ پانزدهم کارگاه‌های

آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی

 مسافر اسماعیل، نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر مرتضی با 

دستورجلسۀ "وادی چهارم وتاثیر آن روی من" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود


خداوند انسان را که آفرید او را بر سر یک دو راهی قرار داد که یکی راه الهی وتقوا بود که همان راه راستین وحقیقت وآرامش است. ودیگری راه فسخ وفجور وضد ارزشها که هرکس در هرکدام از این راه ها قرار گیرد وهر کاری که انجام بدهد نتیجه آن کار را فقط وفقط خودش میبیند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات خصوصی مسافران، یکشنبه، دستور جلسات هفتگی، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic