وبلاگ نمایندگی امین گلی کنگره 60 شعبه امین گلی خمینی شهر یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 93/6/31 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری ، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد . امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد . طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. http://amingolic60.mihanblog.com 2020-02-19T03:15:22+01:00 text/html 2020-02-18T19:06:40+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر مهتاب L4 راهنما ، کلید طلایی برای پاسخ و رسیدن http://amingolic60.mihanblog.com/post/4854 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span style="text-align: -webkit-right;">جلسه ی سوم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی&nbsp;<b style="">همسفر مریم</b><b style="">،&nbsp;</b></span><span style="text-align: -webkit-right;">نگهبانی&nbsp;&nbsp;</span><b style="text-align: -webkit-right;">همسفر زهره</b><span style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;همسفر عزت</b><span style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;با دستور جلسه ی «<b>وظایف راهنما و رهجو</b>» روز دوشنبه 28 بهمن ماه 1398&nbsp; ساعت 15 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_2845.JPG"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اگر هنرمندان را بنگرید، می بینید که از آنان کسانی بلند آوازه تر شدند که شاگردیِ مکتب عشق را کردنده اند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و ان کس که دستش به دامان عشق رسید در تاریکی و گمنامی فرو نمی رود.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div> text/html 2020-02-18T12:40:06+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار و اطلاعیه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4868 <div align="center"><font color="#CC0000" size="7">اطلاعیه </font><br></div><div align="center"><div align="center">&nbsp;<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%2098/12%20%D8%AF%DB%8C/1/011221.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font color="#990000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به اطلاع کلیه مسافران&nbsp; گرامی شعبه امین گلی می رسانیم که </font><font color="#990000" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مسافرانی که در رشته موسیقی ( نوازندگی و خوانندگی ) به صورت حرفه ای و آماتور علاقه به فعالیت دارند در صورت تمایل به مرزبان محترم مسافر میثم مراجعه نمایند ...<br><br><br>با تشکر گروه مرزبانی شعبه امین گلی<br><br></font></font> <br><br></div><br></div> text/html 2020-02-18T12:24:25+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ پویایی، رمز موفقیت راهنمای تازه واردین است http://amingolic60.mihanblog.com/post/4867 <br><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">روز دوشنبه 28 بهمن 1398 سومین مراسم بستن پیمان و اهدا شال راهنمای تازه واردین در نمایندگی آکادمی با حضور بنیان کنگره60 مهندس حسین دژاکام ، دیده‌بان راهنمای تازه واردین و دیده‌بان گروه خانواده ، با حضور 110 تن از قبول شدگان در آزمون سراسری سال 98 برگزار شد. <br><br></span><div align="center"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></span><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_6680.jpg"><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%B4%D8%A7%D9%84/1/IMG-20200218-WA0000.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br><br><br><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></span></div> text/html 2020-02-17T21:05:20+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر مریم گ تغییر روال زندگی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4846 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/24%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/IMG_2653.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مسافر علی با تخریب 21 سال تریاک و شیره وارد کنگره شدند و 11 ماه و 23 روز&nbsp; با راهنمایی&nbsp; آقا امیر حسین سفر کردند.به روش DST و شربت OT و 4 سال و 2ماه است که وارد سفر شده اند و در ادامه با تخریب 21 سال سیگار وارد لژیون وایت&nbsp; آقای امیر حسین شدند، مدت سفر11 ماه و 19 روز و رهایی از سیگار 3 سال و 8 ماه و 4 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ایشان در جایگاه دبیری روزهای پنجشنبه و مرزبانی امین گلی خدمت کرده اند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همسفر ایشان&nbsp; خانم بتول هم در جایگاه های نشریات ، دبیری و نگهبانی و هم اکنون در جایگاه کمک راهنمایی لژیون چهارم مشغول خدمت هستند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به مناسبت هفته راهنما و رهجو&nbsp;با این خانواده گرامی مصاحبه ای ترتیب داده ایم که&nbsp; شما را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می کنیم.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-17T14:57:46+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 گزارش از لژیون های ویلیام وایت و مشارکت راهنمایان گرامی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4850 <div align="center"><br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/xxx.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="4" color="#330033"><i><font size="5">درمان اعتیاد با درمان سیگار کامل میشود<br><br></font></i></font></div> text/html 2020-02-17T13:09:48+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی هر شخصی در کنگره وظایفی دارد ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/4849 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز یکشنبه 27 بهمن 1398&nbsp;جلسه دواز دهم&nbsp; از دور نوزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی کمک راهنمای محترم مسافر نادر ، نگهبانی&nbsp;مسافر حسین و&nbsp; دبیری&nbsp; مسافر امرالله&nbsp; با دستور جلسه&nbsp;" وظایف راهنما و رهجو "&nbsp;راس ساعت&nbsp;17 شروع به کار نمود.</font><br><br><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/بهمن 98/27 بهمن/IMG_2769.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br><br></div> text/html 2020-02-16T11:15:18+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 فرشته نجات http://amingolic60.mihanblog.com/post/4655 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دلنوشته به قلم مسافران امین گلی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" alt=""></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div></font> text/html 2020-02-16T07:15:42+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن مکاتبات بیل و حسین دژاکام http://amingolic60.mihanblog.com/post/4845 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="98/11/14 حسین عزیز از تفکرات عاقلانه شما درباره تفاوت‌های جنسیتی در اعتیاد و ریکاوری سپاسگزارم. زمانی که در اواخر دهه 1960 وارد حوزه اعتیاد آمریکا شدم، این حوزه دنیایی کاملاً مردانه بود. تقریباً تمامی مطالعات این حوزه روی مردان انجام می‌شد و فرض آن بود که یافته‌ها درباره مردان را می‌توان بدون تفکیک جنسیتی برای زنان نیز به کاربرد. تقریباً تمامی ورودی‌های درمان اعتیاد مرد بودند، کارکنان حوزه درمان مرد بودند و گروه‌های NA و AA در آن زمان تقریباً همگی مرد بودند. به خاطر وجود گروهی از زنان پیش رو، این وضعیت به شدت تغییر کرد و مطالعات انجام‌شده بسیاری ازآنچه شما ذکر کردید را تأیید می‌کند. با مطالعات فراوان، تقریباً تمامی حوزه‌هایی که آن مردان با زنان مقایسه می‌شدند تفاوت‌هایی را آشکار کردند. مطالعات نشان داده‌اند که لکه ننگ برای زنان نسبت به مردان بسیار بزرگ‌تر است و این باعث می‌شود تا زمانی که مشکل آن‌ها خیلی شدید نشده است برای کمک درمانی گرفتن اقدامی نکنند. در آمریکا، دهه‌ها به زنان معتاد نگاه جنسی می‌شده است و برای زنان بسیار سخت بوده تا برای درمان اقدامی نمایند. تا اینکه طلایه دارانی از زنان در ریکاوری از خفا بیرون آمدند تا این کاریکاتورها را مورد چالش قرار دهند. مطالعات روانشناسانِ، بسیاری از تفاوت‌ها که شما ذکر کردید را خاطرنشان می‌کنند. سرعت پیشرفت اعتیاد در زنان سریع‌تر است، تأثیرات مواد و الکل بر روی زنان شدیدتر است(همان میزان مصرف مردان بر روی زنان بیشتر تأثیر دارد-مترجم) و ریسک مشکلات جسمی وابسته به اعتیاد بر روی زنان بیشتر است (به‌عنوان نمونه: سرطان‌های مربوط به مصرف الکل و یا بیماری کبدی) زنان در ورود به درمان مشکلات بیشتری دارند و در درمان نیز مشکلات روانی همراه اعتیاد را بیشتر نشان می‌دهند. در آمریکا، زنانی که وارد درمان می‌شوند صدمات ایجادشده در طی درمان را نیز با نرخ بالاتری دارند (مورد سوءاستفاده جسمی و جنسی قرار گرفتن). وظایف بچه‌داری و مادر بودن زنان همچنین مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد که باید در پروسه ریکاوری موردتوجه قرار داده شوند. درمان جداگانه برای زنان به‌صورت وسیع در آمریکا تا دهه 1980 شکل نگرفت و بسیاری جوامعِ هنوز منابع مخصوص برای درمان زنان را ندارند. اکنون جلسات AA و NA مخصوص زنان تشکیل می‌شود و گروه‌هایی مانند " زنان="" برای="" تعادل"="" و="" "او="" (زن)="" ریکاوری="" می‌شود"="" وجود="" دارند="" که="" این="" منابع="" حمایتی="" مخصوص="" را="" ارائه="" می‌دهند.="" نیز="" از="" اپیدمی="" مرگ="" در="" اثر="" مخدر="" آمریکا="" متأثر="" شدند="" اوردوز="" میان="" 30="" تا="" 64="" سال="" 250="" درصد="" سال‌های="" اخیر="" رشد="" داشته="" است.="" خدمات="" خاصی="" معتاد="" حامله="" بچه‌های="" آنان="" باید="" نظر="" گرفته="" می‌شد.="" میزان="" زیادی="" مطالعات="" حال="" حاضر="" روی="" نوروبیولوژی="" اعتیاد="" انجام="" است="" امیدوارم="" بیشتر="" تفاوت‌های="" مردان="" آسیب‌پذیر="" بودن،="" پیشرفت="" چالش‌های="" نمایان="" کند.="" با="" توجه="" به="" تجربه="" شما="" درمان="" کنگره="" 60،="" شمارا="" تشویق="" می‌کنم="" تمامی="" مهم="" پروسه="" نگارش="" درآورید.="" دوران="" اعتیادی="" تنها="" اختصاص="" داشت="" به‌طور="" قابل‌ملاحظه="" ای="" تغییر="" کرده="" چرا="" بسیاری="" محققان="" پزشکان="" حوزه="" زن="" هستند.="" مسئله="" کمک="" خواهد="" کرد="" چراکه="" هنوز="" خیلی="" مطالب="" درباره="" دارد="" بیاموزیم.="" من="" ریتا="" مشغولیت="" داشتیم،="" مادر="" مشکلات="" سلامتی="" پسرمان="" می‌کردیم="" خانه="" جدید="" تازگی="" همسرش="" خریداری="" بود="" مستقر="" شود.="" زمانمان="" مطالعه،="" رفتن="" تئاتر="" پیدا="" کردن="" رستوران‌های="" منطقه="" لذت="" می‌بریم.="" همچنان="" کشیدن="" چهره‌ها="" می‌برم،="" هرچند="" افزایش="" مهارت="" کند="" علاقه‌مندم="" چهره="" طراحی="" کنم="" زمانی="" مهارتم="" اینکار="" حد="" مطلوب="" برسد="" کار="" خواهم="" داد.="" احتمالاً="" طول="" کشید.="" سلام="" گرم="" خانواده="" تمام="" اعضای="" 60="" برسانید.="" دوست="" برادر="" همیشگی="" بیل"="" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ویلیام ال وایت « مدیر پیشین انیسیتو ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا » در نامه آخر خود در تاریخ 14 بهمن ماه 1398 تجربیات خود را راجب به اعتیاد زنان در آمریکا و درمان آنان و تفاوت آن با روش درمان کنگره60 بیان کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای خواندن لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</font></div> text/html 2020-02-16T03:30:50+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن اطلاعیه مرزبانی همسفران http://amingolic60.mihanblog.com/post/4844 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">به اطلاع کلیه همسفران عزیز شعبه امین گلی می رسانیم که:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">در تاریخ 98/12/19 آزمون کمک راهنمایی داخلی برگزار می شود.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">منابع آزمون:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">جزوه جهان بینی 1</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">جزوه راهنمای تازه واردین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#330099">&nbsp;سی دی های : طلب، انتقال صفات، کفر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-15T17:22:40+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر مهتاب L4 مشارکت مکتوب همسفران لژیون چهارم http://amingolic60.mihanblog.com/post/4831 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/IMG-20200215-WA0002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;">شادی حقیقی در این نیست که مثل ستاره ها بدرخشیم و دیگران ما را تحسین کنند ، بلکه شادی در این است که به انسان ها کمک کنیم تا آنها مانند ستاره بدرخشند .</div></font><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div> text/html 2020-02-15T09:30:25+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر مهتاب L4 نشان دهنده راه و جستجو گر راه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4830 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%AC%D9%88.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b>شادمان ترین مردم ،</b></div><div><b>بهترین چیزها را در زندگی ندارند !</b></div><div><b>بلکه آن‌ها بهترین برداشت را</b></div><div><b>از زندگی دارند</b>.</div></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div> text/html 2020-02-15T04:30:39+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر شقایق راهنما، قوانین بازی را آموزش می دهد. http://amingolic60.mihanblog.com/post/4841 <div><div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/عکس مشارکت/خانم امنه/3 بتول/Recovered_jpg_file(565).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><br><div align="center">لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br></div><br></div> text/html 2020-02-14T13:49:10+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 با تزکیه و پالایش صدای عقل را بهتر می شنویم. http://amingolic60.mihanblog.com/post/4839 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هفتم از دور هفدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه امین گلی ویژه مسافران و همسفران، در روز پنجشنبه 24 بهمن ماه سال 98 با&nbsp;استادی&nbsp;<b>ایجنت محترم&nbsp; مسافر مهدی</b>، نگهبانی&nbsp;<b>مسافر حکمت الله</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>مسافر مصطفی</b>&nbsp;با دستور جلسه « <b>وادی ششم و تأثیر آن روی من&nbsp;</b>»&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="font-size: medium; text-align: start;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/24%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/IMG_2670.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زمانی ما می توانیم به فرمان عقل برسیم ،که صدای عقل را بشویم. البته با دوری از ضد ارزشها.جالب است که بدانیم عقل کل پروردگار ما است.&nbsp;</font><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000">عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گر به سختی گذرد ،نیم نفس بسیار است.</font></div><div><br style="text-align: start;"></div><div><br></div><div>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div></div> text/html 2020-02-12T21:05:12+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر خلیل 11 c60 زمان برگزاری جلسات ، نمایندگی امین گلی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4685 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان برگزاری جلسات ، نمایندگی امین گلی<br></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><center><br></center></div>&nbsp; <b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشاو</font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ره تازه واردین </font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روزها</font></b></font>ی یکشنبه</font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;، سه شنبه ، پنج شنبه</font></b></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلـسات آقایان مسافر: یکشـنبه</span><span lang="FA">&nbsp;، سه شـنبه سـاعـت 17 الی 20:10</span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (خانوادگی) و جـشن&nbsp; تـولـد: &nbsp;</span>پنج شنبه&nbsp;<span lang="FA">ساعـت&nbsp; 17</span>&nbsp;الی20:10</font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانمهای همسفر) : دوشنبه ها ساعت 15 الی 18:10</font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :یک&nbsp;<span lang="FA">&nbsp;شـنبه ها سـاعـت 15:45 الی 16:30</span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><img src="https://up.c60.ir/repository/43648/Dastorjalaseh/nm7.png" class="image-preview" style="width: 480px;"><br><br></p></div><p style="text-align: center; font-size: 12px;" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><i><font size="2">آدرس :</font></i><font size="2"><br><i>&nbsp;خمینی شهر - خیابان امیر کبیر - کوچه 36 (کوچه جهاد) - انتهای کوچه -&nbsp;</i><br></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000"><font size="2">کنگر</font><span style="font-size: small;">ه 60 نمایندگی امین گلی</span></font></font></div><div align="center"><br><div><a title="آپلودسنتر تصویرگران کنگره 60" href="http://www.up-pic60.ir/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://e100jad.ir/blogs/Tanzimat/img/Tasvirgaran.gif" width="299" height="60" border="3"></a></div><div><br></div><div><br></div><div> <table style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" align="center"><tbody><tr> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p> </td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">98/11/09</span></span></p> </td> <td style="text-align: center;"> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe98-11-09.mp3" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;"><span style="color:#0000ff;">دانلود</span></a></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table></div><div><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000"><span style="font-size: small;"></span></font></font></div> text/html 2020-02-12T19:32:07+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 به درون خودمان بستگی دارد... http://amingolic60.mihanblog.com/post/4828 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85.jpg" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;">تاریکی ها خود به خود به وجود نمی آیند.وقتی که ما نا فرمانی کنیم،رحمت خداوند قطع می شود.ونور به انسان نمی رسد ،و فرد پا به تاریکی ها می گذارد.</div></font><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..</font></div> text/html 2020-02-12T14:47:30+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو http://amingolic60.mihanblog.com/post/4825 <h1 style="text-align: center; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هفتم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه «<span dir="LTR" style="">وظایف راهنما و رهجو</span>»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 8:45 آغاز به کار کرد.</font></h1><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%27ggggggggggg.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/5252525.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-12T08:31:26+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن باید به نفس اماره بدل بزنیم ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/4821 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <br> سه شنبه ۲۲بهمن ۱۳۹۸&nbsp; جلسه ی هفتم از دور نوزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی&nbsp; مسافران شعبه ی امین گلی با استادی&nbsp;مسافر عباس &nbsp;و نگهبانی&nbsp;&nbsp;مسافر ابراهیم&nbsp;و دبیری&nbsp;مسافر مجید&nbsp;&nbsp; با دستور جلسه ی&nbsp;"&nbsp;&nbsp;وادی ششم و تاثیر آن روی من &nbsp; "&nbsp; راس ساعت 17 آغاز به کار نمود<br> <br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; </font><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/IMG_2570.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br><br></div><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_200212_080444_478.sdoc--> text/html 2020-02-11T09:14:51+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 عقل معیار سنجش خوبی و بدی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4813 <div style=""><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><span style="text-align: -webkit-right;">جلسه ی دوم از دوره ی شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی با استادی <b>همسفر اعظم</b><b style="">،&nbsp;</b></span><span style="text-align: -webkit-right;">نگهبانی&nbsp;&nbsp;</span><b style="text-align: -webkit-right;">همسفر زهره</b><span style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;و دبیری </span><b style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;همسفر عزت</b><span style="text-align: -webkit-right;">&nbsp;با دستور جلسه ی «<b>وادی ششم و تأثیر آن روی من</b>» روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398&nbsp; ساعت 15 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: -webkit-right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg" alt=""></font></div></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</font></div> text/html 2020-02-10T15:10:46+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی عقل یکی از نشانه های خالق هستی ... http://amingolic60.mihanblog.com/post/4814 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز یکشنبه 20 بهمن 1398&nbsp;جلسه یازدهم دهم&nbsp; از دور نوزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی مسافر حسین ، نگهبانی&nbsp;مسافر حسین و&nbsp; دبیری&nbsp; مسافر امرالله&nbsp; با دستور جلسه&nbsp;"وادی ششم و تاثیر آن روی من "&nbsp;راس ساعت&nbsp;17 شروع به کار نمود.</font><br><br><br><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/IMG_0239.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...<br><br></div> text/html 2020-02-10T07:56:32+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 گزارش از لژیون های ویلیام وایت و مشارکت راهنمایان گرامی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4808 <div align="center"><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/xxx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#330033" size="4"><i><font size="5">درمان اعتیاد با درمان سیگار کامل میشود<br><br><br></font></i></font></div> text/html 2020-02-09T12:20:23+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 عقل بالاترین مقام در صور پنهان انسان http://amingolic60.mihanblog.com/post/4780 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D8%BA%D8%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div> text/html 2020-02-09T05:40:00+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن مکاتبات بیل و حسین دژاکام http://amingolic60.mihanblog.com/post/4805 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#464646" style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right;">امروز مصرف‌کنندگان سابق هروئین و شیشه با روش صحیح درمان و ریکاوری تبدیل به قهرمانان ملی‌پوش شده‌اند</font><br style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right;"></div> text/html 2020-02-08T14:30:56+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 مشارکت مکتوب، لژیون سوم در مورد دستور جلسه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4804 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><img src="http://up.c60.ir/repository/12653/mokhtalef/5112701.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....</p> text/html 2020-02-08T04:00:05+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر شقایق مشارکت مکتوب کمک راهنما همسفر لیلی در باب دستور جلسه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4770 <div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه وادی ششم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/34848/doshanbe/98_11_14/IMG_2371.JPG"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div> text/html 2020-02-07T13:17:22+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر نسرینL1 داروی OT در کنگره داروی الهی است. http://amingolic60.mihanblog.com/post/4799 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه ششم از دور هفدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه امین گلی ویژه مسافران و همسفران، در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه سال 98 با&nbsp;استادی<b> دیده بان</b>&nbsp;<b>&nbsp;محترم مسافر کامران شریفیان&nbsp;</b>، نگهبانی&nbsp;<b>مسافر حکمت الله</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>مسافر مصطفی</b>&nbsp;با دستور جلسه اول «&nbsp;<b>OT&nbsp;</b>»&nbsp; و دستور جلسه&nbsp; دوم&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;« <b>جشن تولد</b>&nbsp;<b>پنجمین سال رهایی کمک راهنما مسافر بهزاد</b></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">»</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="font-size: medium; text-align: start;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/17%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/IMG_0032.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div><div style="text-align: center;"><br></div>