وبلاگ نمایندگی امین گلی کنگره 60 شعبه امین گلی خمینی شهر یکی از شعب کنگره 60 در اصفهان می باشد که فعالیت خود را از تاریخ 93/6/31 آغاز نمود . حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری ، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد . امروز اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد . طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. http://amingolic60.mihanblog.com 2019-12-12T17:05:17+01:00 text/html 2019-12-12T05:31:50+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 گزارش لژیون خانم لیلی در روز دوشنبه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4512 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_4714.JPG"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ..</div> text/html 2019-12-12T04:32:14+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار تولد یک سال رهایی مسافر مجید http://amingolic60.mihanblog.com/post/4490 <div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/همسفران/تولد2.gif"></div></div><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><em>""به نام قدرت مطلق الله""<br><br></em></strong></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>روز پنج شنبه مورخ&nbsp; 98/09/21&nbsp; یکمین سال رهایی <br></em></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>&nbsp; مسافر مجید را با شکوه فراوان<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>در نمایندگی امین گلی جشن خواهیم گرفت.<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>استاد جلسه: کمک راهنمای محترم مسافر مهدی<br><br></em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><br>از طرف وبلاگ نویسان </span></em></b><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">مسئولین و اعضاء کنگره 60، نمایندگی امین گلی این جشن تولد را</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">&nbsp;به ایشان و راهنمای</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"> محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">را در امر&nbsp;خدمت&nbsp;و آموزش&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">قادر متعال خواهانیم.</span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF.jpg" alt=""></p><div><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/همسفران/تولدت-مبارک-2.gif"><font size="2"><b><br>تولد روزی نیست که از بالا رفتن سن بترسیم، بلکه روزی است که یک شروع جدید داشته باشیم، روزی است که مطمئن شویم اشتباهاتی که سال قبل انجام داده ایم را تکرار نمی کنیم و رویای جدیدی درباره زندگی می سازیم و دیدگاه خود برای دیدن دنیا را تغییر می دهیم!</b></font></div><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><strong>منتظر قدوم سبز شما هستیم ....</strong></span></span></p><br></div> text/html 2019-12-11T14:27:33+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۹ با دستور جلسه هفته بنیان http://amingolic60.mihanblog.com/post/4509 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;">سه شنبه ۱۹آذر ماه۹۸ جلسه ی سیزدهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی&nbsp; مسافران شعبه ی امین گلی با استادی&nbsp;مسافر <b>اسدالله </b>&nbsp;و نگهبانی &nbsp;مسافر<b> رحیم</b>&nbsp;و دبیری مسافر&nbsp;<b>حمید</b>&nbsp;با دستور جلسه ی&nbsp;"<b>هفته بنیان</b> "&nbsp; ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><br style="text-align: start;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/19%20%D8%A7%D8%B0%D8%B1/IMG_4722.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</div> text/html 2019-12-11T13:37:04+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ بنیان کنگره 60 http://amingolic60.mihanblog.com/post/4510 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جلسه دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلریزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.</span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/1%20%282%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div> text/html 2019-12-10T14:34:11+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 جلسه روز دوشنبه همسفران 18 آذر ماه 98 http://amingolic60.mihanblog.com/post/4501 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوشنبه 18 آذر ماه&nbsp; 98جلسه هشتم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی، با استادی <b>همسفر پروین</b>، ونگهبانی همسفر&nbsp;<b>مرضیه،</b>&nbsp;و دبیری همسفر&nbsp;<b>رویا</b>&nbsp;با دستور جلسه ی&nbsp;«<b style="">&nbsp;</b><b>بنیان&nbsp;</b>»&nbsp; ساعت 15 آغاز به کار نمود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/36703/IMG_4621.JPG"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کنگره 60مبدأ درمان اعتیاد را 22 سال پیش پیدا کرده است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-10T09:56:06+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 دلنوشته شهر بانو http://amingolic60.mihanblog.com/post/4476 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سالها بود که سایه سنگین اعتیاد بر جهان خاکی دام گسترده بود و بسیاری از انسانها را در تاریکی ظلمت فرو برده بود واز تابش نور الهی محروم کرده بود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در یکی از این روزهای سخت که غم تمام سینه ها را گرفته بود و از شدت غم بر خود می نالیدیم نوری در تاریکی ازجانب پروردگار مهربان به سوی مردی بزرگوار به درخشش در آمد و او با عزمی راسخ به طرف نور حرکت کرد و بر پلیدی ها ظفر یافت.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لرزه بر اندام دیو پلیدیها افتاد و این لرزه از وجود همان مرد بزرگوار انتخاب شده از طرف خداوند برای امتی درمانده در دیار تاریکی ها بود.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعد از این پیروزی صدای آه و ناله امتی در چنگ اعتیاد و در غم فرو رفته را شنید و به یاری مان آمد حال بیست و دو سال از آن زمان می گذرد و عده زیادی توسط این منجی از غم رها یافته وراه سعادت را در پیش گرفتند و ما هم پی بردیم که قدم در این راه نهادن یک لطف الهی است و با قدم نهادن در راه ایشان به سوی نور به حرکت در می آییم و&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">امیدواریم که باقی مانده در دیار غم و تاریکی قدم در این راه نهند و ریشه اهریمن اعتیاد و پلیدیها از بنیان در آید.&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیست و دومین سالگرد کنگره 60 را جشن می گیریم و از خداوند متعال برای جناب آقای مهندس و خانواده بزرگوارش زندگی سرشار از سلامتی و عشق را خواستاریم.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آمین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>&nbsp;«یک ملائک یک فرشته هست ازجنس بشر»&nbsp;&nbsp;</i></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>&nbsp;&nbsp;</i></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; «راهِ ایشان دور کند انسان را از شَرم وشر»</i></b></font></div></div><div style="text-align: left;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i>همسفر شهر بانو از لژیون سوم</i></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-09T09:58:03+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه ۹۸/۹/۱۷ http://amingolic60.mihanblog.com/post/4493 <div align="center"> <div style="text-align: center;"><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span style="font-size: medium;">روز یکشنبه 17 آذر ماه<font size="3"> </font></span><font size="3">1398</font><span style="font-size: medium;"> جلسه دوم&nbsp; از دور نوزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی&nbsp; جانشین دیدبان محترم آقای اصغر منصوری ، نگهبانی&nbsp;مسافر حسین و&nbsp; دبیری&nbsp; مسافر بهمن&nbsp; با دستور جلسه&nbsp;" بنیان کنگره 60"&nbsp;راس ساعت&nbsp;17 شروع به کار نمود.</span></font><div align="right"><br></div><br></div><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/17%D8%A7%D8%B0%D8%B1/IMG_4557.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">بدانیم روش کنگره ۶۰ بهترین روش دنیا است و بدترین هم هست اگر درست سفر نکنیم و سختی آن به درست انجام ندادن است.</font><font size="3"><br></font><br></font></div> </div> text/html 2019-12-09T08:32:00+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 گزارش از لژیون های ویلیام وایت شعبه امین گلی یکشنبه 17 آذر http://amingolic60.mihanblog.com/post/4494 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/xxx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#330033" size="4"><i><font size="5">درمان اعتیاد با درمان سیگار کامل میشود<br><br></font></i></font></div> text/html 2019-12-08T17:20:00+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حمید گلی مصاحبه با عضو لژیون مالی مسافر ابراهیم http://amingolic60.mihanblog.com/post/4407 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B0%D8%B1/IMG_3515.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3">وقتی در لژیون سردار عضو شدم&nbsp; آن قدر برای من لذت بود که به امید خدا همسفرم را نیز در این لذت خاص شریک خواهم کرد تا ایشان هم لذت این عمل زیبا را ببرند .</font></div><div><br><br></div><br> text/html 2019-12-08T16:52:45+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 آب نرم و سنگ سخت http://amingolic60.mihanblog.com/post/4475 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%86%D8%A7%D9%85.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">بنیان کنگره 60 یا پیدا کردن روشDST&nbsp; و کشف درمان اعتیاد، آب سرد بر روی این آتش خانمان سوز ریختند.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......</div> text/html 2019-12-08T12:43:16+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اختتامیه مسابقات جام عقاب طلایی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4492 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="2">روز جمعه 15 آذرماه 1398 در پارک شهدای شهرداری با حضور دیده بان محترم مسافر کامران شریفیان ، ایجنت نمایندگی ورزش اصفهان و مسئولین نمایندگی های کنگره60 اصفهان ، اختتامیه مسابقات جام عقاب طلایی برگزار شد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/IMG_3842%20%28Copy%29.JPG"><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br><br><br></div></div> text/html 2019-12-08T09:29:44+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ تئاتر پنجره ای رو به آسمان، یک ضرورت اجتماعی است http://amingolic60.mihanblog.com/post/4491 <div align="center">گفت و گو با بهرام ابراهیمی یکی از باتجربه ترین بازیگران تلویزیون، سینما و تئاتر و بازیگر نمایش پنجره ای رو به آسمان<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1/1/sa5d4as45d%201233.jpg" alt="" align="bottom" height="181" hspace="0" border="0" vspace="0" width="289"><br><br><br>لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...<br></div> text/html 2019-12-07T20:30:35+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفررویا 3 کشتی نوح http://amingolic60.mihanblog.com/post/4469 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i style="">انسانی از جنس الماس پیام آور کسانی شد که سالها در تاریکی اعتیاد غرق شده بودند. او کشتی ساخت تا همه غرق شدگانی را، که دست یاری دراز کرده اند بگیرد؛ و به آن ها جان تازه ای ببخشد.</i></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i><br></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><i><br></i></b></font></div></div></div> text/html 2019-12-07T09:22:49+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مجید 5 مشارکت کمک راهنمای محترم آقا مهدی در مورد دستور جلسه هفتگی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4461 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/IMG_4346.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><font size="3">سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر ...<br></font><br></div> text/html 2019-12-06T20:22:54+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر سمیه L2 سی دی های آموزشی مانند شیره جان حیات بخش هستند. http://amingolic60.mihanblog.com/post/4464 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه دوازدهم از دور شانزدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه امین گلی ویژه مسافران و همسفران، در روز پنجشنبه 14 آذر ماه سال 98 با&nbsp;استادی</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;کمک راهنما مسافر محمد</b><span style="color: rgb(34, 34, 34);">، نگهبانی&nbsp;<b>مسافر مصطفی</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34);">و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);">مسافر احسان&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34);">با دستور جلسه<b>«</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34);">نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش»&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34);">و همچنین</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;«تولد سومین سال رهایی کمک راهنما مسافر محسن»&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34);">ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/14%D8%A7%D8%B0%D8%B1/IMG_4331.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همانطور که یک پرنده غذایش را اول هضم می کند و بعد به فرزندانش می دهد، آقای مهندس هم قوانین و نوشتارهای اصولی زندگی کردن را در قالب سی دی ها به ما آموزش می دهند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....</font></div> text/html 2019-12-06T15:43:57+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار و اطلاعیه http://amingolic60.mihanblog.com/post/4465 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/010670%20www.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000">به اطلاع کلیه مسافران گرامی شعبه امین گلی می رسانیم که روز یکشنبه 98/09/17</font><font size="3" color="#990000"><br>کارگاه آموزشی مسافران به استادی جانشین محترم دیدبان ، <br>جناب آقای اصغر منصوری برگزار میگردد.<br><br><br></font><br></div> text/html 2019-12-06T12:56:00+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن جلسه لژیون سردار مورخ ۹۸/۰۹/۱۴ http://amingolic60.mihanblog.com/post/4463 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه دوم از دور دوم لژیون سردار شعبه امین گلی روز پنج شنبه 98/09/14 با استادی کمک راهنمای محترم همسفر لیلا و نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری کمک راهنمای محترم همسفر امنه با دستور جلسه ( بیا تا گل برافشانیم می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم ) راس ساعت 16شروع بکار نمود .</font><font size="3"><br></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/IMG_4259.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چون در حرکتی شریک می شوی که پایانی ندارد موجی به وجود می‌آید که در آن موج هم سهم داری و شریک هستی .<br><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_191206_162356_039.sdoc--> text/html 2019-12-05T10:38:40+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر سمیه L2 دلنوشته همسفران http://amingolic60.mihanblog.com/post/4447 <div style="text-align: center;"><b>به قلم همسفر شهلا (مرزبان)</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%201_%207_98/222.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</div> text/html 2019-12-05T03:45:17+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر خلیل 11 c60 زمان برگزاری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی امین گلی http://amingolic60.mihanblog.com/post/4340 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">زمان برگزاری جلسات ، نمایندگی امین گلی<br></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><center><br></center></div>&nbsp; <b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشاو</font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ره تازه واردین </font></b></font></font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روزها</font></b></font>ی یکشنبه</font></b><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;، سه شنبه ، پنج شنبه</font></b></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلـسات آقایان مسافر: یکشـنبه</span><span lang="FA">&nbsp;، سه شـنبه سـاعـت 17 الی 20:10</span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (خانوادگی) و جـشن&nbsp; تـولـد: &nbsp;</span>پنج شنبه&nbsp;<span lang="FA">ساعـت&nbsp; 17</span>&nbsp;الی20:10</font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانمهای همسفر) : دوشنبه ها ساعت 15 الی 18:10</font></b></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34);" dir="RTL"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :<span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">سه شـنبه ها سـاعـت 15:45 الی 16:30</span></font></b></p></div><div align="center">[<div id="12163603966"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ZeWtC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div>]<p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000"><u><i><font size="3"><font size="4"><span style="font-size: small;"></span></font></font></i></u></font><span style="font-size: medium;"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2">&nbsp; ==================================================================== &nbsp; </font></font></font></span></b></font><br><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;"></span></p><div align="center"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><i><font size="2">آدرس :</font></i><font size="2"><br><i>&nbsp;خمینی شهر - خیابان امیر کبیر - کوچه 36 (کوچه جهاد) - انتهای کوچه -&nbsp;</i><br></font></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><font size="2">کنگر</font><span style="font-size: small;">ه 60 نمایندگی امین گلی</span></font></font><div class="cbanbox" align="center"><a title="جمعیت احیای انسانی کنگره 60" href="http://www.congress60.org/" target="_blank" rel="nofollow"><img style="width: 392px; height: 66px;" src="http://e100jad.ir/blogs/Tanzimat/img/C60Rahn.gif" width="299" height="60" border="3"></a></div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;"><font size="3"><b><font color="#000099"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></font></font></b></font></span></div><i><b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></b></i><br><br></div> text/html 2019-12-04T16:37:14+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر ابراهیم مدیر وبلاگ اخبار تولد http://amingolic60.mihanblog.com/post/4448 <div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF2.gif"></div></div><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><em>""به نام قدرت مطلق الله""<br><br></em></strong></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>روز پنج شنبه مورخ&nbsp; 98/09/14&nbsp; سومین سال رهایی <br></em></b></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>کمک راهنمای محترم&nbsp; مسافر محسن را با شکوه فراوان<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><em>در نمایندگی امین گلی جشن خواهیم گرفت.<br></em></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br><em></em></b></font></div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: right;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><em>استاد جلسه: کمک راهنمای محترم مسافر محمد امینی<br><br></em></font></b></span></font></b></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/57933/98/تولد/IMG-20191201-WA0007.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><div align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><br>از طرف وبلاگ نویسان </span></em></b><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">مسئولین و اعضاء کنگره 60، نمایندگی امین گلی این جشن تولد را</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">&nbsp;به ایشان و راهنمای</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"> محترمشان تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">را در امر&nbsp;خدمت&nbsp;و آموزش&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">از</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">قادر متعال خواهانیم.</span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><br></span></em></b></p><div><img src="http://up.c60.ir/repository/52564/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-2.gif"><font size="2"><b><br>تولد روزی نیست که از بالا رفتن سن بترسیم، بلکه روزی است که یک شروع جدید داشته باشیم، روزی است که مطمئن شویم اشتباهاتی که سال قبل انجام داده ایم را تکرار نمی کنیم و رویای جدیدی درباره زندگی می سازیم و دیدگاه خود برای دیدن دنیا را تغییر می دهیم!</b></font></div><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 18px; font-size: 12px; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><em><span style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"></span></em><span style="line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA"><strong>منتظر قدوم سبز شما هستیم ....</strong></span></span></p><br></div> text/html 2019-12-04T14:17:35+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر لیلا ن کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ بنیان کنگره 60 http://amingolic60.mihanblog.com/post/4456 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.</span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_2693.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</font></b></p></div> text/html 2019-12-04T13:31:17+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر حسن جلسه روز سه شنبه مورخ 98/09/12 با دستور جلسه نقش سی دی و نوشتن در آموزش http://amingolic60.mihanblog.com/post/4454 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">&nbsp;سه شنبه ۱۲آذر ماه 98 جلسه ی دوازدهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی&nbsp; مسافران شعبه ی امین گلی با استادی&nbsp;مسافر<b>محمد علی</b> &nbsp;و نگهبانی موقت&nbsp;<b>مسافر رحیم </b>و دبیری مسافر <b>حمید</b>&nbsp;با دستور جلسه ی&nbsp;"<b>نقش سی دی و نوشتن در&nbsp;آموزش</b> "&nbsp; ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/72347/98%D8%A7%D8%B0%D8%B1/12%20%D8%A7%D8%B0%D8%B1/IMG_4150.JPG" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">سی‌دی‌ها در تمام سطوح به ما آگاهی دانایی و آموزش می‌دهند و در اثر تکرار و نوشتن آن‌ها یاد می‌گیریم و تغییر می‌کنیم .</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...</span></div></div> text/html 2019-12-04T08:13:17+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر سمیه L2 مراسم اهدای شال مرزبانی شعبه امین گلی بخش همسفران http://amingolic60.mihanblog.com/post/4452 <div style="text-align: center;">مراسم پیمان مرزبانی گروه خانواده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8711_9/IMG_4079.JPG" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></div> text/html 2019-12-04T03:35:46+01:00 amingolic60.mihanblog.com مسافر مصطفی ع اطلاعیه تشکیل جلسه لژیون سردار http://amingolic60.mihanblog.com/post/4442 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>به نام خالق بخشش ومهربانی<br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/27238/ali/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="https://up.c60.ir/repository/27238/ali/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جلسه لژیون سردار نمایندگی امین گلی روز پنجشنبه <b>۹۸/۰۹/۱۵</b>راس ساعت <b>۱۵:۳۰</b>در محل نمایندگی برگزار میگردد.لذاخواهشمند است کلیه اعضاءراس ساعت مقرردر جلسه حصور بهم رسانند.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>دستور جلسه:بیا تا گل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم</b></div><div style="text-align: center;"><b>فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم.</b></div><div style="text-align: center;">لازم به ذکر است دوستانی که عضو لژیون سردار نیستند با اجازه راهنما ی خود میتوانند در این جلسه حضور داشته باشند.&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">باتشکر&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>نگهبان لژیون سردار&nbsp;</b></div> text/html 2019-12-03T17:55:25+01:00 amingolic60.mihanblog.com همسفر سمیه L2 کنگره تا 200 سال آینده مطالب آموزشی دارد. http://amingolic60.mihanblog.com/post/4451 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوشنبه 11 آذر ماه&nbsp; 98جلسه ی هفتم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه ی امین گلی، با استادی <b>اسیستنت محترم خانم ندا</b>، ونگهبانی همسفر <b>مرضیه،</b> و دبیری همسفر <b>مهتاب</b> با دستور جلسه ی</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;«</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نقش سی دی ها</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ونوشتن</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آنها</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در آموزش</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">»</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; ساعت 15 آغاز به کار نمود.</span></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/39026/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8711_9/IMG_4032.JPG" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></div><div><br></div><div>خانم ندا اسیستانت شعبه امین گلی فرمودند: هر شخصیتی بیرون از کنگره دارید بیرون بگذارید و خالی وارد شوید تا در این مکان پر از مطالب ناب شوید.</div><div><br></div><div>به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.....</div></div>